mszp.hu | Belföld | választás 2018
2018. február 18. 13:43

Politikai nyilatkozat a magyar gyermekeknek a választási kampány negatív hatásai elleni védelméről

Az elmúlt időszakban több alkalommal is fideszes politikusok „biodíszletnek” használták az iskolásokat, óvodásokat. Kérjük a 2018. évi parlamenti választáson induló pártokat, a pártok jelöltjeit, valamint a független képviselőjelölteket, hogy politikai hovatartozástól függetlenül biztosítsák a gyermekek mindenek felett álló érdekét, és az oktatást, nevelést végző köznevelési intézményekben ne folytassanak semmilyen politikai kampányt, illetve politikai eseményeken ne szerepeltessenek gyerekeket.

Az MSZP az alábbi politikai nyilatkozat elfogadására kéri a választáson induló pártokat: 

Politikai nyilatkozat a magyar gyermekeknek a választási kampány negatív hatásai elleni védelméről

Alulírottak, a 2018. évi parlamenti választásokon induló pártok képviselői, pártjaink, jelölő szervezeteink képviseletében, a vonatkozó jogszabályoknak és az általunk vallott elveknek megfelelően a mai napon az alábbi nyilatkozatot tesszük:
A magyar gyermekek mindenek felett álló érdekeit figyelembe véve vállaljuk, hogy oktatást, nevelést végző köznevelési intézményekben, tanítási időben nem folytatunk semmilyen közvetett, vagy közvetlen kampánytevékenységet.
Vállaljuk, hogy a választási küzdelem során gyermekek, gyermekcsoportok, diákok kampány eseményeken, kampánycélokból való szerepeltetésétől tartózkodunk.
Vállaljuk, hogy a gyermekek arcképét a tömegfelvételek kivételével nyomtatott formában és online csatornáinkon csak a szülők engedélyével használjuk. Elítéljük az engedély megszerzése kapcsán a szülőkre, rokonokra, vagy a pedagógusokra kifejtett nyomásgyakorlás mindenféle formáját.

Budapest, 2018. február 18.

Varga László
frakcióvezető-helyettes

Bangóné Borbély Ildikó
az MSZP elnökségi tagja

Kapcsolódó párttagok