2012. szeptember 27. 09:30

Ptk, ÁSZ, egészségügy - Országgyűlés

Az MSZP támogatja az új Ptk. fő irányait
    
Steiner Pál, az MSZP vezérszónoka kijelentette: a szocialista frakció támogatja új Ptk. fő irányait és bíznak abban, hogy ez a konszenzusos törvényjavaslat a vita során is fennmarad, így a végszavazás során is támogatni tudják majd az előterjesztést. A politikus köszönetet mondott az ülésterem páholyában helyet foglaló Vékás Lajos professzornak és munkatársainak a kódex előkészítéséért, ugyanakkor jelezte, ha olyan területeken, mint a családjog vagy a vagyoni kereskedelmi viszonyok, nézetkülönbségek alakulnak ki a vita során, akkor az MSZP, a kódex szakmai nagybecsülése mellett, kénytelen lesz elutasítani az eredeti javaslattól eltérő tartalmú törvénykönyvet.


A javaslat részleteiről szólva elmondta: az MSZP egyetért a sérelemdíj bevezetésével, fontosnak tartja a bizalmi vagyonkezelési szerződés és a   franchise szerződések bevezetését, valamint az öröklési szabályok megváltoztatását.

Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a kódex 2014-es hatálybalépése előtt egy naptári év alatt kell megoldani a kapcsolódó jogszabályok felülvizsgálatát, ennek előkészítéséről azonban még nem kaptak tájékoztatást a kormánytól, és azt sem lehet tudni, milyen formában kap majd képzést a jogásztársadalom.
    
Ipkovich György, a szocialisták másik vezérszónoka az új Ptk.-t komoly szakmai munkának, újító megoldásokat tartalmazó, a bírói gyakorlat eredményeit, tudományos igényességgel feldolgozó és felhasználó kodifikációs műnek tartotta. Ugyanakkor hiányolta, hogy a javaslat nem foglalkozik érdemben a gyűlöletbeszéddel és jogalkotással okozott kár szabályozásával. A családjogról szólva helyesnek tartotta, hogy a javaslat védi a gyengébbik felet, de alapvetően az egyenjogúságra épül, és jelezte: elfogadhatatlan lenne az MSZP számára egy ettől eltérő gondolkodás beemelése.


Csorbult az ÁSZ függetlensége


A szocialista Józsa István szerint "egy politikai komisszár került a kiváló szakmai garnitúra nyakára" a "vitatott körülmények között kinevezett", korábban fideszes politikus Domokos László személyében. Úgy látja, ezáltal sérült az intézmény függetlensége, így az ÁSZ nem tud eleget tenni a hiteles tájékoztatás követelményének sem.

Kijelentette, Orbán Viktor miniszterelnök más esetben "nehezen tudná elérni, hogy valamennyi közbeszerzést a Közgép nyerjen el", nem tudna drága tanácsadókat alkalmazni, és a minisztériumok sem tudtak volna a beszerzési stop ellenére 90 milliárd forintot elkölteni.


Szerinte cinikus az ÁSZ beszámolójának az a része, amely a módosított számvevőszéki törvény újdonságait taglalja. Eszerint bővültek a számvevők jogosítványai és a függetlenségük garanciája, valamint átláthatóbbá vált a működésük. Józsa István ezzel szemben azt mondta, mindhárom esetben visszalépés történt és számos területen részrehajló jelentés született. Hozzátette: a szakmai munka szisztematikus lebontása folyik, ezt bizonyítja, hogy megszűnt a számvevőszék kutatóintézete és könyvtára is.

Kijelentette: nem támogatja a jelentés elfogadását, mivel az ÁSZ 2011-ben nem volt képes a feladatát függetlenül és maradéktalanul ellátni. Nem mutatott rá például arra, hogy az országra recesszió vár, ehelyett "a kormánypárti propaganda kiszolgálójává vált" - értékelte az ellenzéki képviselő.

Az ÁSZ elnökének le kellene mondania
    
Józsa István Domokos László ÁSZ-elnököt bírálta, amiért a Költségvetési Tanács tagjaként nem mondott nemet a 2012-es költségvetésre. A szocialista politikus azt mondta: Domokos László, aki szerinte egy kiváló szakapparátus tetejére "lett odaerőszakolva a parlament fideszes többsége által", a közgazdász szakmának és az ország további hitelességének használna azzal, ha lemondana és visszamenne országgyűlési képviselőnek.

Kovács Tibor közölte: az elmúlt évtizedekben egyetértés volt a politikai oldalak között arról, hogy az ÁSZ-vezetők szakmai alkalmasságát nem kérdőjelezték meg. Ugyanakkor a helyzet alapvetően megváltozott, és bár nem vonják kétségbe az ÁSZ-nál dolgozók szakemberek alkalmasságát, de kérdéses, hogy néhány területen a megállapítások mennyire politikától befolyásoltan születtek meg. Ha a szakmaiságot meg akarják őrizni, szerinte a mostani útról le kell térniük. Szóvá tette, hogy Domokos László ÁSZ-elnök a Költségvetési Tanács tagjaként kritika nélkül hagyta, hogy a kormány hónapokkal ezelőtt egy - szerinte - teljesen megalapozatlan költségvetést nyújtson be. Ezt nem teheti meg - jegyezte meg az ellenzéki politikus.

Miért nincsenek megcímkézve a többletforrások?

Kovács Tibor, az MSZP vezérszónoka elmondta: egyetértenek azzal, hogy az egészségügynek többletforrásokra van szüksége. Kiemelte ugyanakkor, hogy a törvényjavaslatban foglalt adóemelések nincsenek "megcímkézve", vagyis semmi nem garantálja, hogy ezek a többletbevételek valóban az egészségügyi bérfejlesztést szolgálják majd.


Éppen ezért a szocialista politikus felszólította a kormányt: mutassa be, hogy a 2012-es egészségügyi finanszírozáshoz képest hol van az a plusz 55 milliárd forint a 2013-as költségvetésben, amely ebből a javaslatból következne.