nyugat.hu
2012. április 23. 09:28

Puskás Tivadar és Ágh Péter 'briliáns jogalkotói munkája'

Többek között a két szombathelyi városi képviselőtestületi tag, Puskás Tivadar és Ágh Péter briliáns jogalkotói munkájának köszönhetően április 15-ét követően nem lehet Szombathelyen - sem - szabálysértési eljárást lefolytatni senki ellen önkormányzati szabálysértési ügyben.

A két országgyűlési és egyben városi képviselő vélhetően el sem olvasta, amit megszavazott, ugyanis ha így tettek volna, talán feltűnnek nekik a már hatályos új szabálysértési törvény első paragrafusában foglaltak:

1. § (1) Szabálysértés az a törvény által büntetni rendelt tevékenység vagy mulasztás, amely veszélyes a társadalomra.

Ha esetleg elolvasták, de nem értették, akkor megkérdezhették volna a mellettük ülő országgyűlési képviselőtársukat. Ha így együtt sem értették, akkor közösen, hangosan felolvashatták volna a törvényhez fűzött indokolást, amely szerint:

Meghatározza a szabálysértés fogalmát (…), egyben kimondja, hogy a jövőben már csak törvény állapíthat meg szabálysértési tényállást, önkormányzati rendelet nem.

A szombathelyi önkormányzat rendeletekben szabályozta, mikor szabhat ki szabálysértési bírságot; ezen rendeleti szabályokat április 15-ét követően alkalmazni nem tudja. Az új szabálysértési törvény bár kimondja, hogy az önkormányzatok 2012. május 31-ig kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket (254. § 2. bekezdés), ettől még nincs "türelmi idő" május végéig: a rendeletek szabálysértési részeinek esetleges alkalmazása törvénybe ütköző cselekedet.

Álláspontom szerint nem csak az önkormányzati rendeletek szabálysértési szakaszaira nem lehet jogszerűen hivatkozni egy eljárásban, hanem semmilyen önkormányzati rendeletben meghatározott szankciót nem lehet érvényre juttatni. Az önkormányzat csak azon cselekedetet vagy mulasztást rendelheti büntetni április 15-e óta, amely tiltott, közösségellenes magatartást az új önkormányzati törvény alapján megalkotott, vagy az alapján módosított rendeletében újonnan meghatározott.

Aki például nem vesz parkolójegyet, vagy lejár a parkolójegye, már nem büntethető, hiába tette ezt korábban lehetővé az önkormányzati rendeletünk. Tehát ne idegeskedjen, aki április 21-én, szombaton pótdíjas felszólítást kapott az autójára, mert azt gondolta, hihet a szemének, és a kifüggesztett tájékoztatásra hagyatkozva - miszerint szombaton nem kell a parkolásért fizetni - nem vett parkolójegyet, ugyanis hiába hivatkozik arra az önkormányzati rendelet alapján eljáró SZOVA, hogy a múlt szombat hivatalos munkanap volt, álláspontom szerint jogszerűen nem követelheti a bírság (pótdíj) összegét.

A szombathelyi parkolási rendelet [28/1996. (VI. 27.)] szankcionáló és szabálysértési szakaszai (12-14. §) nem alkalmazhatóak, álláspontom szerint ezekre jogszerűen hivatkozni nem lehet!

Ugyanez a helyzet az összes szombathelyi rendelet szabálysértési és szankciókat meghatározó részével (csak úgy példálózva: közterület-használat, vásárok és piacok működése, állatok tartása, épületek fellobogózása, városnév használata, és a többi), és természetesen az ország összes önkormányzatánál ez a jogi szituáció.

Ráadásul az új szabálysértési törvény nem sorolja fel a szabálysértési hatóságok között az önkormányzatokat (jegyzőket), ezért nem csak arról van szó, hogy a rendeletekre való hivatkozással már nem lehet április 15-e utáni cselekedetet szankcionálni, hanem a már folyamatban lévő eljárásokat is meg kell szüntetni, ugyanis az önkormányzat (jegyző) megszűnt április 15-én szabálysértési hatóságnak lenni, így eljárni sem tud. Ha pedig valamelyik kormányhivatal bátorságot fog ahhoz érezni, hogy maga folytassa le a már folyamatban lévő önkormányzati szabálysértési eljárásokat, akkor az eljárás alá vont kérdezze majd meg nyugodtan, vajon melyik törvényre hivatkozva akarnak eljárni vele szemben. Önkormányzati rendeleteket ne mutogassanak már neki.

Felszólítom Szombathely Megyei Jogú Város jegyzőjét, hogy vizsgálja felül jogi álláspontját, és amennyiben új álláspontja egyezik az itt leírtakkal, azonnal szüntessen meg minden folyamatban lévő eljárást, és hívja fel az önkormányzati rendeleteinket alkalmazókat (például a SZOVA-t), hogy erre nincs jogszabályi lehetőségük.

Értetlenül állok továbbá az előtt, hogy a soron következő most csütörtöki képviselőtestületi ülés tervezett napirendi pontjai között nem szerepel olyan előterjesztés, amely a kialakult helyzetet kezelni akarná. Egyrészről hatályon kívül kellene helyeznünk számos rendeletünk szabálysértési és szankciókat meghatározó részeit, másrészről pedig az új önkormányzati törvény alapján (51. § 4. bekezdés) meg kellene vitatnunk, milyen közösségellenes magatartásokat és milyen eljárási rendben akarunk szankcionálni mostantól. Ugyanis amíg ezt nem határozzuk meg, semmilyen önkormányzati ügyben nem tudunk senkit sem megbüntetni. Joghallgatók kedvéért: nullum crimen sine lege, azaz csak az a cselekmény minősülhet „rendeletsértésnek”, amelyet rendelet már az elkövetése előtt annak nyilvánít.

Egyébként könnyű a helyzetünk, ugyanis a törvény arról rendelkezik, hogy az önkormányzatok csak a tiltott közösségellenes magatartásokat szankcionálhatják. Nem sok ilyet tudnék hirtelen felsorolni: a parkolási szabályok, a dohányzással, az állattartással, a közterület-használattal kapcsolatos előírások megszegései biztosan nem tartoznak ide.

Természetesen nem az az álláspontom, hogy mostantól szabadon meg lehet szegni a társadalmi normákat Szombathelyen, azonban hogyan akarja úgy Szombathely Megyei Jogú Város a szombathelyiektől a jogkövető magatartást elvárni, ha saját maga sem áll a jog talaján…


dr. Czeglédy Csaba
városi képviselő