MTI/mszp.hu | Belföld | közoktatás PDSZ vitanap | Oktatás
2016. március 01. 16:38

Rendszerváltás kell az oktatásban

Rendszerváltás kell az oktatásban
Parlamenti vitanap a közoktatás helyzetéről.

Tóbiás József, pártunk első vezérszónoka egy oktatási rendszerváltás igényét fogalmazta meg, szerinte a kormány ágazati kérdésként tekint rá, miközben Magyarország jövőjéről van szó. Értékelése szerint a családi háttér ma is meghatározza a gyerekek sorsát, az iskola pedig nem csökkenti, hanem konzerválja a társadalmi különbségeket.

A ellenzéki politikus a gimnáziumi és felsőoktatási férőhelyek csökkentésével magyarázta az elvándorlást is és alulfejlettnek minősítette a szakképzési rendszert. Bírálta azt is, hogy rekord alacsony azok száma, akik egy idegen nyelvet beszélnek.

Második vezérszónokunk, Hiller István, az intézményközpontú oktatás helyett a gyermekközpontú rendszer mellett foglalt állást, s azt mondta: amíg van Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Klik,) nincs rendszerszintű változás. Ismét a szervezet megszüntetését sürgette és azt javasolta, hogy az önkormányzatok lehessenek a fenntartók.

A politikus azt követelte, hogy állítsák vissza a tankötelezettség korhatárát 18 évre és alkossanak új közoktatási törvényt.

A vita során Harangozó Tamás szó szerint tolmácsolta a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének álláspontját.