2012. február 10. 10:26

Rövidtávú befektetés egy egész életre szóló haszonnal

Az európai fiatalok körében egyre súlyosabb méreteket ölt a munkanélküliség: egyes országokban akár minden második-harmadik 25 éven aluli fiatalnak nincs munkája. Valamennyi tagállamra elmondható ugyanakkor, hogy ebben a korosztályban magasabb az állástalanok aránya, amely igazolja az európai szintű közös fellépés szükségességét – mondta dr. Gurmai Zita európai parlamenti képviselő az Európai Szocialisták Pártja (ESZP) elnökségi ülését követően. A megbeszélésen elfogadták azt a jelentést, amely majd az alapjául szolgál az ESZP fiatalkori munkanélküliséggel foglalkozó, áprilisban induló kampányának.

A jelentés elfogadását az ESZP munkacsoportjának több hónapos munkája előzte meg, ahol kidolgozták a fiatalkori munkanélküliség fő okait feltáró és annak visszaszorítását célzó javaslatokat megfogalmazó dokumentumot.  A jelentés szerint az állástalan fiatalok jelentős száma nemcsak a gazdasági válságra, hanem a konzervatív szemléletű gazdaságpolitikára, a nem megfelelő oktatáspolitikára, a diszkrimináció különböző formáira, a karrier-tanácsadás elégtelen színvonalára és az alacsony fokú mobilitásra vezethető vissza.

Az európai tagállamok legjobb gyakorlataira épülő javaslatok magukban foglalják az Európai Ifjúsági Garancia létrehozását, amely az Európai Szociális Alap forrásait felhasználva garantálná minden európai fiatal számára a munkahelyhez jutást. A sikeres osztrák és finn példát alapul véve a tervezet szerint a képzés befejezését vagy a munkanélkülivé válást követő négy hónap után álláslehetőséget, fizetett szakmai gyakorlatot vagy további oktatási lehetőséget kínálnának a fiatalok számára. Az ESZP javasolja továbbá egy Európai Ifjúsági Stratégia kidolgozását is, amelynek keretében támogatást adnának azoknak a cégeknek, amelyek új munkahelyeket hoznak létre a fiatalok számára. A fentieket olyan intézkedések egészítenék ki, mint – az európai munkahelyek 17 százalékát biztosító – közbeszerzési eljárásokra vonatkozó szabályok ifjúságbaráttá tétele, illetve az uniós ifjúsági mobilitási és nem formális tanulási programok megerősítése.

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy szóban már az európai konzervatív kormányok is felvették a harcot a fiatalok munkanélküliségével, az ő megszólalásaik azonban nélkülözik a konkrétumokat. Az európai szocialisták ezzel szemben kézzel fogható javaslatokat kínálnak, amelyhez megfelelő forrásokat is társítottak. Ezek a javaslatok kétségkívül befektetést igényelnek az EU és a tagállami kormányok részéről. A rövidtávú ráfordítás ugyanakkor egy egész életre szóló hasznot hoz majd – hangsúlyozta Gurmai Zita, aki tagja volt a jelentést elkészítő munkacsoportnak.

Az Eurostat legfrissebb adatai szerint az Európai Unióban 9,9 százalékra nőtt a munkanélküliség, azonban a fiatalok körében a helyzet még ennél is súlyosabb: a 25 éven aluliak körében átlagosan 22,1 százalékos az állástalanok aránya. Olaszországban, Görögországban, Portugáliában és Szlovákiában ez az érték a harminc százalékot is meghaladja, míg Spanyolországban minden második fiatalnak van csak munkája.