2012. április 26. 08:56

Schengen: belső határőrizet csak kivételes esetben

"Ma egyértelműen állást foglaltunk a mellett, hogy a jövőben világosabb és egyértelműbb szabályok határozzák meg az ellenőrzés visszaállítását az EU belső határain" - fogalmazott Göncz Kinga, az EP állampolgári jogi, bel-és igazságügyi bizottságának alelnöke az után, hogy a parlamenti bizottság megszavazta a határőrizet visszaállítását szabályozó schengeni rendelet módosítását. A szocialista EP-képviselő szerint erre elsősorban azért van szükség, hogy a tagállamok ne korlátozhassák önkényesen és indokolatlanul az uniós polgárok szabad mozgását.

"A módosított rendelet konkrét és egyértelmű feltételekhez kötné a határőrizet ideiglenes visszaállítását, átláthatóan szabályozná a tagállamok, a Tanács és a közösség nevében eljáró Európai Bizottság hatáskörét, pontos mutatókhoz kötné a meghozott intézkedések értékelését. Egyszóval világos viszonyokat teremtene, és nem hagyna teret az olyan önkényes tagállami lépéseknek, amikor is egy-egy kormány a szabad mozgás egyébként jogellenes korlátozására használja a határellenőrzés visszaállítását. Többé nem fordulhatna elő, hogy a lépésre belpolitikai célból, az idegenellenes indulatoknak engedelmeskedve szánja el magát egy uniós ország, nem egyszer az új tagállamokból érkező munkavállalókkal szemben" - fejtette ki Göncz Kinga a szavazás után.

A szocialista képviselő szerint a jogszabályi változtatás nagyobb beleszólást engedne a közösségi intézményeknek a döntéshozatalba. "Ez nem jelenti azt, hogy a tagállamok elveszítik az ellenőrzést a határaik fölött, de a határőrizet ideiglenes visszaállítását csak különlegesen indokolt esetben, a szükségesség és az arányosság szempontjait figyelembe véve tehetnék meg, az Európai Bizottság egyetértésével. Így megszűnnének azok az esetek, amikor egyes tagállamok a határátlépések számának növekedésére, vagy az unión belüli belső migráció veszélyére hivatkozva állították vissza az ellenőrzést a belső határaikon" - fogalmazott Göncz Kinga.

"Az állampolgári jogi bizottság által megszavazott módosítás a közösségi intézményekre bízná annak az eldöntését, hogy a belső határőrizet meghatározott időre való visszaállítása indokolt-e. Mivel az Európai Unión belüli szabad mozgás a polgárok egyik alapvető joga, ennek korlátozására csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az Európai Bizottság hozzájárulási és ellenőrzési jogköre lenne a garancia arra, hogy ez így is fog történni" - szögezte le a képviselő.

A schengeni rendelet módosításához az Európai Parlament és a tagállamközi Tanács jóváhagyása szükséges.