2012. július 04. 16:57

Selmeczi Gabriella aggódó szavaira

Mint korábban jeleztük, az MSZP országgyűlési határozati javaslatban szólította fel a kormányt, hogy dolgozzon ki megnyugtató jogi szabályozást a nyári gyermekétkeztetést gátló aggályos törvénnyel kapcsolatban.

Miután a kormány az elmúlt időben bizonyította, hogy a gyermekek elégséges és egészséges táplálkozása kevésbé fontos neki, mint mondjuk a Horthy-kultusz táplálása, örömmel fogadtuk, hogy tegnap végre elértük a Fidesz ingerküszöbét, amire egy aggódó pártszóvivői közlemény szolgál bizonyítékul.

Hadd nyugtassuk meg szóvivőasszonyt: egyetértünk abban, hogy egy újabb bizottság, illetve hivatal felállítása önmagában nem oldja meg a problémát. Sőt hozzátesszük, még csak nem is a helyben termelt élelmiszerek felhasználásával van problémánk – a törvény ezen szándékával egyetértünk –, hanem azzal, hogy a tényleges jogszabály mintegy 30 ezer gyermek nyári étkeztetését tette lehetetlenné, márpedig a rászoruló gyermekek még ezekben a forró napokban sem maradhatnak meleg étel nélkül.

Javasoljuk ugyanakkor Selmeczi Gabriellának, hogy mielőtt megszólal, tájékozódjon ebben a kérdésben – is.

Az Egészségügyi bizottság tegnapi ülésén ugyanis végre ígéretet kaptunk a kormánytól arra, hogy legkésőbb szeptemberre megoldódnak a gyermekétkezés közismert problémái. Mi pedig jeleztük, hogy a szocialista vezetésű Fogyasztóvédelmi bizottság ülésein továbbra is napirenden lesz a kérdés mindaddig, ameddig megnyugtató módon nem rendeződik. A bizottság ülésein szívesen látjuk a Fidesz szóvivőasszonyát is.

Simon Gábor,
az MSZP elnökhelyettese,
a Fogyasztóvédelmi bizottság elnöke

Bangóné Borbély Ildikó,
az MSZP elnökségi tagja