2012. február 23. 18:51

Sorstalanság

A mai sajtótájékoztatót Sorstalanság címmel hirdettük meg, hiszen a Fidesz-kormány és a Fidesz vezette megyei közgyűlések a megyéknek, köztük Jász-Nagykun-Szolnok megyének az elsorvasztásán dolgozik, és egyelőre nem tudni, milyen sorsot szánnak azoknak.

2012. január 1-jétől a megyék a kormány tevékenységének eredményeként, a megyei közgyűlések kormánypárti többségeinek asszisztálása mellett ugyanis teljesen eljelentéktelenedtek.

A megye átadta oktatási, egészségügyi és szociális intézményeit az államnak, és ezzel a megyében élők elveszítették azt a lehetőséget, hogy az életüket befolyásoló intézmények sorsába, egyáltalán létébe beleszólhassanak. Mostantól a Budapestről irányított kormányhivatalból fogják megmondani, hol legyenek elbocsátások, leépítések, mely intézmények működjenek tovább vagy szűnjenek meg.

A megye költségvetése ezzel a lépéssel a tavalyi bő 23 milliárd forintról az idei évre mindössze 300 millió forintra csökkent, amely egy kisebb település költségvetésének felel meg.

Az intézményátadások indoka az volt, hogy a kormány átvállalja egyben a megyék adósságát is. Azt viszont a mai napig nem tudjuk, hogy az adóssággal szemben mekkora vagyont is adott át az intézményekkel a megye, de az országos összesítésekből feltételezhető, hogy az adósság értékénél jóval nagyobbat.
Mint ahogy azt sem tudjuk, mi volt abban az október eleji megállapodásban, amelyet Orbán Viktorral írt alá Kovács Sándor, a megyei közgyűlés elnöke a másik 18 közgyűlési elnök társaságában a megyék intézményeinek átadásáról még azelőtt, hogy erről a közgyűlés döntést hozott volna. Elnök úr tehát közgyűlési felhatalmazás nélkül döntött, nyilván nem véletlen, hogy többszöri kérésünk ellenére sem bocsátja rendelkezésünkre immár hónapok óta az akkori megállapodást.

Ez jól jellemzi a Fidesz demokráciafelfogását, mint ahogy maga a közgyűlés működése is.

Az intézményeink átadása után ugyanis új bizottsági struktúrában dolgozik a közgyűlés, az eddigi négy állandó bizottság helyett hárommal. Ebben az új struktúrában minden bizottságot fideszes elnök vezet, ami sok évre visszamenőleg példátlan. Eddig legalább a legfontosabbnak számító pénzügyi bizottságot mindenkor ellenzéki politikus vezette, mostanra már ez sincs így. Ezzel az ellenzék szerepe a döntés-előkészítésben minimálisra csökkent.

A Fidesz besöpört mindent, holott ők azok, akik minduntalan a Nemzeti Együttműködés Rendszerére hivatkoznak. Mi úgy látjuk a fentiek tükrében, hogy a Fidesz legfeljebb önmagával működik együtt az orbáni demokratúrában.


Január 1-jével a megyei önkormányzat is elveszítette dolgozói háromnegyedét, akik közül sokaknak egyelőre nem rendeződött megnyugtatóan a sorsuk.

Közoktatási, egészségügyi és szociális intézményeink, dolgozóink elvesztése azonban nem minden. Felsőoktatási intézményeink még megmaradtak – egyelőre.

Egyelőre, hiszen a Szolnoki Főiskolára a kormány minapi döntése értelmében mindössze 40, azaz 40 államilag finanszírozott hallgatót vehetnek fel ősszel.
Érdemes ezt a számot szembeállítani azzal, hogy idén 282-en végeztek és kapták meg diplomájukat vagy záróvizsga-tanúsítványaikat másfél héttel ezelőtt.

Ez a 40 állami férőhely azt jelenti, hogy a felsőoktatás leépítésének egyik legnagyobb vesztese országos szinten a Szolnoki Főiskola, hiszen a jövő évi állami keretszám a tavalyinak mindössze 12%-a.

A Szolnoki Főiskolán ennek következtében az elmúlt napokban már el is kezdődtek az elbocsátások, elismert és szakmájukat magas színvonalon űző oktatóktól, nyelvtanároktól válik meg első lépcsőben a főiskola, mintegy 30 alkalmazottól, és ki tudja, a későbbiekben mennyi lesz az elbocsátottak végleges száma.

A Jászberényi Főiskola pedig 38 állami hellyel rendelkezik ősztől, ami szintén töredéke a korábbinak. Nem beszélve arról, hogy 1-1 szak hogyan lesz majd beindítható 10, 5 vagy 4 hallgatóval, amennyiben költségtérítéses képzésre nem jelentkezik senki.

Azt hiszem, abban mindannyian egyetérthetünk, hogy ez hatalmas visszalépés, és a megye felsőoktatásának arculcsapása. Ezek a lépések a megye szellemi-tudományos központjainak, a gazdasági élet utánpótlásának elsorvasztását, a megye felsőoktatásának ellehetetlenítését jelentik.

A megyei közgyűlés legutóbb tavaly szeptemberi, jászberényi ülésén tárgyalt a megye felsőoktatási helyzetéről.

Akkor az elfogadott határozatban a következő szerepelt: „A Közgyűlés fontosnak tartja, hogy megmaradjon a főiskolai oktatás a megyében.” Akkor az MSZP frakciója kifogásolta ezt a megfogalmazást, és azt javasolta, hogy tegyünk ennél markánsabb, egyértelműbb állásfoglalást. Ezt a közgyűlési többség nem támogatta, ez persze az új keretszámok ismeretében nem meglepő, hiszen ma már tényleg csak a megmaradásról beszélhetünk.

Én a múlt pénteki közgyűlésen arra kértem elnök urat és a közgyűlési többséget, hogy amíg még lehet, és amit még lehet, tegyenek meg annak érdekében, hogy ezek a keretszámok nőjenek.

Azt hiszem, ha a hallgatók tudnak akciókat szervezni és tiltakozni, akkor a folyamatra jóval nagyobb hatást gyakorolni képes tisztségviselőktől és képviselőktől is mindenképpen elvárható ugyanez.

A megyék fő feladata ezután – mondják – a területfejlesztés lesz, ám egyelőre csak annyit lehet látni, hogy az EU-s pályázatokba még 2 évig nem lesz érdemi beleszólása, hazai forrás pedig gyakorlatilag alig van, a kör tehát ezzel bezárult.

Sajnos a fenti példák mindegyike azt támasztja alá, hogy a megyék szerepe végletesen lecsökkent.

Ezt támasztják alá Erdős Norbert Békés megyei kormánymegbízott szavai, aki tavaly december 20-án a következőket mondta: "A Megyei Önkormányzat gyakorlatilag funkció nélkül marad, költségvetése minimálissá zsugorodik, mígnem az új választási törvény alapján működése egy idő után teljesen meg nem szűnik."

A fenti tények és kiváltképp a tűzhöz közel álló tisztségviselő szájából elhangzott fenti bejelentés azt jelzi, hogy a Fidesz, amely bő egy évvel ezelőtt még vármegyéknek akarta hívni a megyéket, és megerősített megyerendszerről beszélt, mára a megyék torkára tette a kést, sorstalanná téve azokat – ezzel kivéve az önrendelkezés jogát a Jász-Nagykun-Szolnok megyében élők kezéből is.