mszp.hu | Belföld | közlemény munkahelyteremtés
2014. szeptember 02. 20:53

Szanyi: Tényleges lépéseket az ifjúsági munkanélküliség csökkentése érdekében!

Az Európai Bizottsághoz fordult Szanyi Tibor szocialista delegációvezető a fiatalokat sújtó munkanélküliség csökkentésével kapcsolatban. Az EP-képviselő az ifjúkori munkanélküliség csökkentése érdekében konkrét megoldási javaslatokat is tett.  Meggyőződése szerint az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre fordított összegek felhasználásának hatékony ellenőrzésével, az erre fordított keretösszeg növelésével és a jelenlegi 25 éves korhatár 30 évre történő emelésével valós eredményeket lehet elérni.

Nagy arányú eltérést tapasztalunk a munkanélküliségi ráta és a korösszetétel tekintetében a különböző tagországokban. Az Európai Unióban a munkanélküliségi ráta 10,3%, ami azonban sok szélsőséget takar. Így például a fiatalok esetében már  átlag 23% munkanélküliség arányt mérhetünk, illetve ez egyes régiókban akár ennél jóval magasabb munkanélküliséget is takarnak ezek a számok. A hátrányos helyzetű térségek fiataljai ezzel párhuzamosan további problémákkal szembesülnek, például az elvándorlás, a vidék elnéptelenedése.

A Bizottság válaszában rámutatott, hogy a tagállamoknak ezt a kérdést prioritásként kell kezelniük, különösen abban az esetben, ha az Európai Tanács országspecifikus ajánlásai erre vonatkozó javaslatokat tartalmaznak. 2014-ben több tagállamhoz intézett ajánlás is szorgalmazza az alacsony végzettségű és hátrányos helyzetű személyek munkaerőpiaci részvételének növelését. Az ESZA és a további finanszírozási forrásokat biztosító ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés együttesen támogatja a munkahelyteremtésre és készségfejlesztésre irányuló intézkedéseket. A tagállamoknak ezenkívül operatív programjaikon belül az ESZA befektetési prioritásainak megfelelő beavatkozási kategóriákat kell választaniuk, és ennek megfelelő forrásokat „elkülöníteniük”.

A tagállamok kiterjeszthetik az ifjúsági garanciát további korcsoportokra is, ugyanakkor ügyelniük kell arra, hogy ez ne hátráltassa a 25 év alattiakra vonatkozó tanácsi ajánlások nyomán vállalt kötelezettségeik megvalósítását. A 2014–2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keret 2016 után lehetőséget nyújt a fiatalok foglalkoztatását szolgáló intézkedések uniós finanszírozásának növelésére, azonban a fiatalok foglalkoztatását a tagállamoknak is prioritásként kell kezelniük nemzeti költségvetésükön belül.

Szanyi Tibor továbbra is szorgalmazza, hogy olyan uniós ellenőrzési mechanizmus kerüljön kidolgozásra, melynek révén valamennyi tagállam intézkedései érdemben mérhetőek lesznek. Ezen ellenőrzés célja kell legyen, hogy semelyik tagállam ne "trükközhessen" a pénzügyi forrásokkal és azokat biztosan a fiatalok munkanélküliségének hatékony csökkentésére fordítsa.

A szocialista delegációvezető mindezek tükrében arra kéri a magyar kormányt, hogy fogadja meg az Európai Unió ajánlásait és éljen a lehetőségekkel. Nem lehet látszatintézkedésekkel szőnyeg alá söpörni a fiatalok munkanélküliségi helyzetének kérdését.