mszp.hu
2017. február 15. 15:54

Szanyi Tibor: A baloldal nyomásgyakorlásának eredménye, hogy ma már egy támogatható formájú CETA-t fogadott el az Európai Parlament

Szanyi Tibor: A baloldal nyomásgyakorlásának eredménye, hogy ma már egy támogatható formájú CETA-t fogadott el az Európai Parlament
Hosszas tárgyalások, elhúzódó politikai ellentétek és viták után ma az Európai Parlament megadta az Európai Unió és Kanada közötti átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás (CETA) megkötéséhez való hozzájárulását.

A parlamenti többséggel együtt az „igen” gombot nyomta meg Szanyi Tibor, az MSZP EP-képviselője is, aki támogató szavazatát így indokolta: „Ne felejtsük, hogy ez a megállapodás az európai értékeket és érdekeket leginkább osztó partner-országunkkal közel hétéves, igen alapos tárgyalások és nyilvános viták eredménye. Éppen az európai baloldal, valamint számos európai szakmai és civil szervezet figyelme, állhatatossága, alkalmasint tiltakozása kényszerítette ki, hogy a tárgyalási folyamatot végül a teljes nyíltság és a polgárok véleményének tisztelete jellemezte. Az így kialakult tervezetet ma már én is jó szívvel tudtam támogatni, mert kellő garanciákat látok benne a szocialisták számára különösen fontos európai uniós vívmányok, szociális, környezetvédelmi és egészségügyi szabályaink és szabványaink csorbítatlan érvényesülésére, a munkavállalók és a kisvállalkozók érdekeinek képviseletére a bővülő EU-kanadai kereskedelmi-gazdasági kapcsolatok minden területén.”

A CETA-tárgyalásokon felmerült egyik legvitatottabb kérdés, a beruházók és az állam közötti vitás kérdések rendezésének módja tekintetében is sikerült kompromisszumos megoldást találni, a semleges, az uniós országok szuverenitását sem sértő bíráskodás rendjének kölcsönös elfogadásával; a szerződésnek ez a része azonban csak később, tagállamonkénti parlamenti megerősítést követően léphet életbe.

Szanyi Tibor a CETA különleges jelentőségét annak úttörő és előremutató jellegében látja, rámutatva, hogy az EU tagállamok szempontjából a megállapodás úgy ösztönzi a gazdasági növekedést, a versenyképességet és a munkahely-teremtést, hogy a kétoldalú kereskedelmet messze meghaladó gazdasági együttműködés kereteit az európai normák szerint szabályozza és korszerűsíti, s ezzel mintát ad az EU jövőbeni hasonló szerződéseihez is. „Az Európai Unió ezzel a lépéssel ismét bebizonyítja, hogy a világ legjelentősebb gazdasági tömbjeként is a külvilágra való nyitottsággal és a partnereivel való szorosabb együttműködéssel tudja a leghatékonyabban képviselni tagállamai érdekeit. Az európai polgárok közössége tagjaként a magyar vállalkozók, munkavállalók valós érdekeit és jövőjét is ez szolgálja, szemben a Trump- és Orbán-féle nacionalista demagógok által újabban kínálgatott nemzetközi el- és bezárkózás veszélyes receptjével.”