mszp.hu | Külföld | közlemény
2018. május 03. 10:31

Szanyi Tibor: A "kormányzati korrupció zavartalanságának" biztosítása érdekében utasítja el a magyar kormány az Európai Ügyészséget

Szanyi Tibor: A "kormányzati korrupció zavartalanságának" biztosítása érdekében utasítja el a magyar kormány az Európai Ügyészséget
Az Európai Parlament a 2016. évi uniós költségvetés felhasználásának jóváhagyása kapcsán jelentésben értékeli a korrupció helyzetét az EU tagállamaiban, amely rendszerint fontos figyelmeztetéseket tartalmaz az EU pénzügyi érdekeit és ezáltal a tagállamok demokratikus működését, az állampolgárok bizalmát veszélyeztető csalások okozta károkról. Az idei jelentésnek plusz aktualitást kölcsönöz, hogy a képviselők üdvözölhették az Európai Ügyészség létrejöttét, mint a korrupció elleni közös fellépés új, várhatóan hatékonyabb eszközét, egyúttal sürgetve az intézményből még kimaradó tagállamok – köztük Magyarország - mielőbbi csatlakozását. Az jelentés emellett fokozott nemzetközi politikai és jogi védelmet és támogatást szorgalmaz a korrupcióval foglalkozó európai sajtó, a tényfeltáró újságírók számára.
A csalás elleni harcról szóló EP-jelentés eheti plenáris vitája kapcsán Szanyi Tibor, az Európai Parlament magyar szocialista tagja írásbeli felszólalásában elmondta, hogy fontosnak tartja az abban foglalt megállapításokat, de éppen a figyelmeztetések ismétlődő, rutin-jellege miatt hívta fel képviselőtársai és az Európai Bizottság figyelmét arra, hogy napjainkra az európai szintű csalás-veszély minőséget lépett. A magyar politikus kifejtette: „Az uniós közösségi forrásainkat megcélzó korrupció kilépett a hagyományos kriminalitás szférájából és legalább egy tagállamban – sajnos éppen hazánkban - kormányzati szintről szervezett, a helyi igazságszolgáltatás kulcsszereplőinek segítségével folyó, rendszerszerű csalásként jelenik meg. Ez szerintem ma az egyik legsürgetőbb jogi - és immár súlyos politikai - kihívás az EU intézményei és tagállamai számára”.
 
Szanyi Tibor véleménye szerint ez a korrupciós kihívás jelenleg a legnyilvánvalóbb formában a magyar Orbán-kormány által kiépített, a rezsim fenntartását az uniós források, a közbeszerzések szinte teljes kisajátításával biztosító korrupciós hálózatban mutatkozik meg. „A probléma – habár megkésett és bizonytalan - felismeréséről OLAF-jelentések, kötelezettségszegési eljárások sora, újabban pedig a 7. cikkely szerinti eljárás javaslata tanúskodik, ám valljuk be: az uniós jog jelenlegi eszközeivel nem sikerült gátat vetni Orbán és környezete egyszerre politikai és személyes célú pénzügyi csalásainak. Az európai adófizető és a magyar lakosság érdeke egyaránt megköveteli az EU legmagasabb szintű, határozott politikai fellépését  Orbán – és esetleges más Unión belüli követői – ellen” – hangsúlyozta az MSZP képviselője.
 
Szanyi Tibor ugyanakkor fontosnak tartja, hogy a következő uniós költségvetési időszakra olyan megoldás szülessen, amely továbbra is biztosítja a magyar gazdaság fejlődése számára elengedhetetlen európai forrásokat, azok elosztását, felhasználásának ellenőrzését azonban kiveszi a csalásokban érintett kormányzati szervek kezéből és a közös EU-s intézményekre bízza. Ebből a szempontból bíztató fejleménynek nevezte az Európai Ügyészség létrejöttét, amely azonban magyar szempontból egyelőre még nem kínál megoldást, hiszen – mint Szanyi Tibor megfogalmazta - „az Orbán-kormány esetében bizton kijelenthető, hogy az Európai Ügyészség makacs elutasításának egyetlen, nyilvánvaló oka a gátlástalan kormányzati korrupció zavartalanságának további biztosítása”.
 
„Más szavakkal: amely ország nem csatlakozik az Európai Ügyészséghez, az saját magára üti a korrupció bélyegét” - húzta  alá a szocialista EP-képviselő.