mszp.hu
2018. április 13. 17:20

Szanyi Tibor „Okos falvak” kezdeményezését erősítették meg a Bled nyilatkozatban, Szlovéniában

Szanyi Tibor „Okos falvak” kezdeményezését erősítették meg a Bled nyilatkozatban, Szlovéniában
2018 április 13-án, a szlovén Bled tó mellett az európai vidék jövője végre fejlődésnek indulhat. Szanyi Tibor szocialista és Franc Bogovic néppárti európai parlamenti képviselők indították el az Okos falvak Európának elnevezésű mozgalmat, azzal a céllal, hogy megállítsák az európai kontinensen a vidékről a városok felé irányuló elvándorlást és agyelszívást.

Az eseményen Franc Bogovic (EPP), Szanyi Tibor (S&D), Miro Cerar, Szlovénia miniszterelnöke, Boris Koprivnikar, Szlovénia miniszterelnök-helyettese és közigazgatási minisztere, Tanja Strniša, a szlovén Mezőgazdasági, Erdészeti és Élelmezési Minisztérium államtitkára és Franc Matjaž Zupančič, a szlovén Fejlesztésért és Európai Kohéziós Politikáért felelős Kormányhivatal államtitkára, valamint Phil Hogan, mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős, Violeta Bulc, közlekedésért felelős, Mariya Gabriel, digitális gazdaságért és társadalomért felelős és Corina Cretu, regionális politikáért felelős európai biztosok támogatásával aláírják az Okos Falvakról szóló Bled Nyilatkozatot, ezzel ígéretet téve, hogy 2019-ben a végrehajtási szakaszba helyezik a projektet. A Bled Nyilatkozat szövege a követező linken érhető el: http://pametne-vasi.info/wp-content/uploads/2018/04/Bled-declaration-for-a-Smarter-Future-of-the-Rural-Areas-in-EU.pdf. (A jelen közleményhez mellékeljük annak szívességi, magyar nyelvű fordítását.)

Pekka Pesonen, a COPA-Cogeca főtitkárának, mint Európa összes mezőgazdásza képviselőjének a jelenléte szintén egy jelentős üzenet, amely megmutatja az Okos Falvak mozgalom fontosságát.

A megoldás a “smart” megközelítésben van. Az intelligens városokhoz hasonlóan a már meglévő legmodernebb technológiai megoldásokat egymással strukturált rendszerben ötvözzük, egy olyan technológiai környezet megteremtése érdekében, amely a vidéki lakosság számára ugyanazt a gazdasági, szociális, oktatási és egészségügyi hozzáférést biztosítja, mint amelyet bármely városlakó is élvez. Ennek eredményeképpen a vidéki területek életminősége felülmúlja majd a zsúfolt városi területekét, amely ezáltal az európai lakosság jobb eloszlását fogja eredményezni.

Az Európai Parlament két legnagyobb politikai csoportjának támogatásával, Franc Bogovic és Szanyi Tibor sikeresen megszerezték a pénzügyi támogatást a 2018-as költségvetésben az Okos Falvak program számára, melynek politikai támogatását büszkén mutatják be a Bled tó mellett ma az ’Európai fellépés az Okos Falvakért - az EU vidéki területeinek szebb jövőéért’ elnevezésű konferencia keretein belül. (#EU4SmartVillages ; http://smart-villages.info)

***

BLED NYILATKOZAT

az EU vidéki területeinek okosabb jövője érdekében,

figyelembe véve a szlovéniai Bled-ben, 2018 április 13-án megrendezett találkozó konklúzióit, és olyan korábbi nyilatkozatokat, mint például a CORK 2.0.

Az aláíró kezdeményezők tudomásul veszik, hogy az innovatívan, integráltan és inkluzívan fejlesztett vidéki digitális gazdaság hatalmas potenciállal rendelkezik. Javíthatja a vidéken élők életminőségét, és éppen ezért sikeresen tudja kezelni az jelenlegi vidéki elnéptelenedési és elvándorlási folyamatokat. A jövőbeli uniós és nemzeti politikák előkészítését egy lehetőségnek tekintjük arra, hogy az okos falvak megközelítést kidolgozzuk. Az Okos falvak kezdeményezés alkalmas arra, hogy azáltal növeljük a gazdaságot és a szociális kohéziót, és megküzdjünk a szociális egyenlőtlenséggel a társadalmunkban, ami különösen látható a vidéki és a városi térségek között.

Okos falvak “azok a vidéki területek és közösségek, amelyek építenek a meglévő erősségeikre és eszközeikre, de egyúttal az új lehetőségekre is”. Esetükben “a hagyományos és az új hálózatok és szolgáltatások egyaránt megerősítésre kerülnek digitális, telekommunikációs technológiákkal, innovációval és a tudás jobb használata által.”

EU Akció az Okos falvakért,

Európai Bizottság

Az Okos falvak kezdeményezés fő célkitűzése, hogy olyan vidéki területeket hozzon létre, ahol az emberek tudnak és akarnak élni, mivel az innovatív, digitális megoldások könnyebbé és kényelmessé teszik az életüket. Az üzleti modellek és platformok a körkörös- és a megosztáson alapuló gazdaságban kitűnő példák, amelyek szintén fejleszthetők a vidéki térségekben.

Bogovic Franc és Szanyi Tibor,

Európai Parlament

Azt szeretnénk, hogy az Okos falvak kezdeményezés az EU egyes tagállamaiban már 2019-ben váljon modellé. Az Okos falvak olyan kezdeményező emberekből állnak, akik felhasználják a helyi adottságokat, hogy megoldják a helyi kihívásokat és kihasználják az adódó lehetőségeket. A digitális technológia fontos eszköz az Okos falvak számára, de nem az egyetlen.  Ezek a modell falvak gyors internet eléréssel, emberi erőforrás-kapacitásnövelő eszközökkel fognak rendelkezni, miközben  szinergiát hoznak létre a következő technológiai eredményeken keresztül:

- Precíziós gazdálkodás: csökkentve a ráfordítást és maximalizálva a kibocsátást (például) érzékelők és döntéshozást támogató eszközök által, az élelmiszerlánc fejlesztése révén, miközben megóvják a forrásokat és a környezetet.

- Digitális platformok, amelyek az összes alapvető szolgáltatás biztosítják, úgy mint e-learning, e-egészségügy (egészségügyi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés), e-adminisztráció, közlekedés, gasztronómia, szociális szolgáltatások, P2C platformok kikerülve az oligopolisztikus kiskereskedelmi struktúrákat és  növelve a termékek minőségét és a választékot.

- Megosztott gazdaság a költséges technikai megoldások és eszközök esetében.

- Körkörös gazdaság, csökkentve a hulladékot és a megőrizve az erőforrásokat.

- Bio-alapú gazdaság a kutatás, innováció és technológia fejlesztésével.

- A megújuló energia különösen releváns a vidéki területek számára, ahol a tér, a természeti erőforrásokhoz való hozzáféréssel találkozik (szél, nap, víz, talaj, biomassza)

- Vidéki turizmus, amely magában foglalja a öko-, egészségügyi-, gazdálkodási-, és rekreációs agroturizmus területeket is, és amely rendelkezik a potenciával, hogy nagy mértékben teremtsen új- és magas értékű munkahelyeket.

Ezen kezdeményezés elindításával a vidéki munkáltatási lehetőségek egy értéknövekedési átmenetet is jelentenek majd. A munkaigényes gazdálkodási foglalkoztatási formákat kiegészíti magas tudás-igényű munkahelyekkel, amelyeket helyben tudunk megteremteni: agrármérnökök, drón operátorok, bio-technológusok, labor technikusok, mechatronikusok, elektronikai és IT mérnökök. A gazdálkodó vállalkozások mellett új szolgáltatási szektor fejlődik ki. Egyben a fiataloknak is lehetőségét biztosít, amikor is tanulmányaik befejezte után visszatérhetnek a falvakba és folytathatják akár a további specializációt igénylő fehérgalléros munkájukat is.

Hogy elérjük ezeket a célokat:

·         Be kell fektetnünk a vidéki közösségeinkbe; fejlesztenünk kell a tudást és a digitális készségeket, erősíteni a vállalkozói szellemet, javítani az ellenálló képességet és az önellátást, a helyi infrastruktúrákat, kapacitást és az életminőséget;

·         Elismerjük, hogy az Európai Unió négy nagy finanszírozási eszközt (úgy mint a KAP, a Horizon 2020, az Európai Stratégiai Befektetési Alap és az Európai Strukturális és Befektetési Alapok) is kínál a vidéki gazdaság fejlődésének előmozdítására. Azonban többet lehetne tenni a szinergiák létrehozása érdekében;

·         Szeretnénk egyszerűbbé tenni a vidéki közösségek számára a pénzügyi eszközök teljes körének és teljes mértékben való felhasználását, például vidéki innovációs brókerek felhasználásával, a vidékfejlesztés szinergetikus megközelítésével és a beruházások ösztönzésével;

·         Meggyőződésünk, hogy a meglévő digitális eszközök strukturált bevezetése, mint egy nagy, egymással összekapcsolt vidéki térség, soha nem látott szinergiákat hozhat létre, és egy csúcstechnológia által jellemzett, magas életszínvonalú modellt hozhat létre a vidéki területeken világszerte;

·         Hisszük, hogy az Okos falvak megközelítése ösztönözheti a szükséges magánberuházásokat a fenntartható munkahelyek és a vidéki területek növekedésének megteremtése érdekében;

·         Meggyőződésünk, hogy a vidéki területeken a technológia, a mobilitás, a turizmus, a mezőgazdasági és a bioalapú ágazatokban elérhető munkalehetőségek növelésével le tudjuk küzdeni a vidéki szegénységet és javítani tudunk a társadalmi integráción.

Hiszünk az EU vidéki területeinek Okosabb jövőjében! Hiszünk abban, hogy az Okos falvak kezdeményezés a megfelelő eszköz arra, hogy a digitalis átalakulást előmozdítsuk. Ez alapvetően fontos a jövő élelmiszertermelésének és a gazdálkodásnak átalakítása érdekében, segít fenntartani, újraépíteni és fejleszteni egy erős vidéki közösséget az egész Európai Unió területén.

 

Bled, 2018. április 13.

Nehéz búcsú

2022-10-02 10:21