Szanyi Tibor: Paks, környezetvédelem, korrupció - határozott felszólítás Orbánéknak a magyar emberek érdekeit is védelmező Európai Parlamenttől

Szanyi Tibor: Paks, környezetvédelem, korrupció - határozott felszólítás Orbánéknak a magyar emberek érdekeit is védelmező Európai Parlamenttől
Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén nagy többséggel (467 igen szavazattal 156 ellenében és 68 tartózkodás mellett) fogadta el Szanyi Tibor szocialista európai parlamenti képviselő uniós versenypolitikáról szóló éves jelentését.

Erős és hatékony belső piac létrehozása, gazdasági növekedés, innováció, erőforrás-hatékonyság és az európai szociális piacgazdaság létrehozásához és fenntartásához elengedhetetlen eszköz egy erős uniós versenypolitika, amelyben az élelmiszerlánc különleges fejezet.

A Szanyi-jelentés a versenypolitika számos aspektusa kapcsán fogalmaz meg új javaslatokat az Európai Bizottságnak, és két, fejezeteken átívelő pontot hangsúlyosan is aláhúz. Az egyik a szociális dimenzió, hiszen a szigorúan betartott, de szociális szempontokat is figyelembe vevő versenypolitikai szabályok nagyban segíthetik az európai polgárok, fogyasztók, munkavállalók, vállalkozások életét, működését. A másik az adóigazságosság témája, az adókijátszás és az adócsalás elleni küzdelem. Az Európai Parlament ismét nyomatékosította, hogy minden piaci szereplőnek meg kell fizetnie az adóból rá eső részt, még pedig ott, ahol a nyereség keletkezik. „Egyszerű és átlátható adópolitikákra és szabályozásra van szükség, véget kell vetni a tisztességtelen tagállami adóversenynek” - húzta alá Szanyi Tibor.

A jelentés kiemelten foglalkozik a digitális egységes piaccal is, így külön kiemeli a megosztáson alapuló gazdasági vállalkozások szabályozásának szükségességét. A polgárok érdeke, hogy az Európai Bizottság végre felszámolja a piacra belépni szándékozó innovatív vállalkozások előtt álló akadályokat is. „Az Uber azonban nem taxi, az Airbnb pedig nem hotel. Ezek platformok, amelyekre szolgáltatók épülnek” - húzta alá a szocialista EP-képviselő.

Az Európai Parlament bátor lépést tett a polgárok közti kapcsolattartás egyszerűsítése érdekében is, amikor is felhívta a Bizottságot, hogy terjesszen elő jogalkotási javaslatot az EU-n belüli hívások szabályozására. Szanyi Tibor szerint „bár nagyon fontos lépés, de a barangolási díjak felszámolása nem elegendő: az EU-n belüli hívásokat ugyanazon a szinten kell szabályozni, mint a helyi hívásokat.”

Magyar szempontból kiemelendő, hogy a képviselők nagy többséggel foglaltak állást amellett, hogy a Paksi Atomerőmű vitatott bővítési projektjét szigorúan nyomon kell követni és mélyrehatóan ki kell vizsgálni. Örvendetes az Európai Parlament azon elítélő állásfoglalása is, amely szerint a magyar kormány a megújulóenergia-ágazatban magas adók kivetésével, valamint az energiahatékonysági és megújuló energiaforrásokat használó technológiák alkalmazásának akadályozásával torzítja a versenyt. „Ennél már csak az lenne örvendetesebb, ha végre a magyar kormány is a polgárok érdekét és nem a „csókosok” pénzügyi érdekeit helyezné előtérbe” - tette hozzá a szocialista EP-képviselő.

Mivel a közbeszerzési eljárások azon kormányzati tevékenységek közé tartoznak, amelyek a leginkább ki vannak téve a korrupció veszélyének, az Európai Parlament e jelentés útján is sürgeti az Európai Ügyészség létrehozását, mint a „pénzlenyúlások” megakadályozásának egyik hatékony módját. „Felszólítom tehát a magyar kormányt az Európai Ügyészség létrehozásának támogatására és a haverok „pénzelése” helyett a polgárok érdekeinek képviseletére” - zárta Szanyi Tibor.

Háttér:
1. Szanyi Tibor plenáris ülésen elhangzott felszólalásai:
a) http://bit.ly/2kmhfOV
b) http://bit.ly/2ksCJF5


2. A plenáris ülésen szavazásra bocsátott jelentés: http://bit.ly/2lbPSqw