mszp.hu
2016. december 15. 09:43

Szanyi Tibor: „Talán ma nem itt tartanánk, ha annak idején az EU hasonló következetességgel járt volna el Orbánék jogsértéseivel szemben, mint most Lengyelország esetében”

Az Európai Parlament ezen a héten ismét plenáris ülésen foglalkozott a jogállamiság és a demokrácia lengyelországi helyzetével, meghallgatva az Európai Bizottság beszámolóját az EP szeptemberi, a lengyel kormánnyal szemben igen kritikus határozata óta eltelt időszak fejleményeiről.

Az ülésen résztvevő Szanyi Tibor magyar szocialista képviselő beszámolója szerint Frans Timmermans, aki a Bizottság részéről első alelnökként a tagállamokban az uniós értékek és a demokratikus jogok érvényesüléséért felel, ezúttal sem tudott érdemi előrelépésről beszámolni a lengyel kormánnyal folytatott négy hónapos egyeztetés-sorozat nyomán. Az új varsói rezsim már egy éve akadályozza a lengyel Alkotmánybíróság jogszerű működését az új bírák kinevezésének megtagadásával, a testület döntéseinek elutasításával, hogy így akadálytalanul hajthassa végre az országban a demokratikus jogállam leépítését, a polgári alapjogok korlátozását célzó alkotmányellenes intézkedéseit. Timmermans alelnök a lengyel vezetés hajthatatlansága láttán újabban már nyílt levélben, közvetlenül is a lengyel állampolgárokhoz fordult, amelyben – akárcsak az EP képviselői előtt – hangsúlyozta, hogy az Európai Bizottság a kérdés napirenden tartásával nem a lengyel belpolitikába kíván beavatkozni, nem „büntetni” akar, ám fontos feladata és kötelessége gondoskodni az uniós jogszabályok és normák tagállami betartatásáról.

„Képviselőtársaimmal együtt sajnálattal vettem tudomásul, hogy a szeptemberi állásfoglalásunkban a lengyel politikai fejlemények kapcsán megfogalmazott aggodalmaink nagyrészt beigazolódtak, a lengyelországi helyzet az Alkotmánybíróság működése és más demokratikus garanciák kérdésében érdemben nem javult. Az Európai Parlament most is nagyra értékelte és változatlanul támogatja a Bizottság határozott kiállását és tárgyalásait annak érdekében, hogy e fontos tagállam kormányzása visszatérjen az európai értékek szerinti demokratikus jogállami keretek közé” – mondta el Szanyi Tibor.

„Ugyanakkor magyar ellenzéki képviselőként kissé keserű szájízzel hallgattam a Bizottság képviselőjének beszámolóját, hiszen számunkra az elmúlt egy év lengyelországi történései fájó párhuzamot mutatnak az Orbán-rezsim immár hat éve tartó dúlásával, a jogállam és a polgári jogok szisztematikus leépítésével. Számomra mindez újfent a korábbi EP-vitáinkban is levont következtetésre vezet, miszerint ha annak idején az EU mint demokratikus értékközösség az Európai Bizottság révén hasonló következetességgel lépett volna fel az Orbán-kormány - még gátlástalanabb és még kiterjedtebb - jogsértéseivel szemben, a magyar demokrácia állapota talán nem juthatott volna el a jelenlegi mélypontra. Sőt, esetleg a lengyelországi politikai fejlemények is részben másképpen alakulhattak volna, annál is inkább, mert az Orbánék demokrácia-ellenes lépéseivel kapcsolatos tényekre és veszélyekre korábban az Európai Unió különböző fórumain többen, számos alkalommal rávilágítottunk” – emlékeztetett rá a magyar képviselő.

„A mostani vita kapcsán utólag már csak annyit mondhatok: legyen mindez az európai intézmények és kormányok számára legalább késői tanulság arra nézve, hogy az európai demokratikus értékek feletti őrködés az Európai Unió folyamatos és minden egyes tagállamra kiterjedő feladata” – tette hozzá Szanyi Tibor.

Nehéz búcsú

2022-10-02 10:21