mszp.hu
2019. szeptember 13. 14:23

Szekeres Imre megnyitóbeszéde és az elfogadott nyilatkozat a Reformkörök találkozóján 2019. szeptember 7-én

Szekeres Imre megnyitóbeszéde és az elfogadott nyilatkozat a Reformkörök találkozóján 2019. szeptember 7-én
Harminc évvel ezelőtt történelmi változás előtt állt Magyarország. Az államszocializmus és a nagyhatalmi szovjet befolyás végéhez közeledett, mert megrendült a Szovjetunió és kimerültek az államszocialista rendszerű országok gazdasági és társadalmi tartalékai.
A változást akarók, köztük az állampárt (az MSZMP) vezetőinek, tagjainak egy része és az ellenzéki csoportok többpárti demokráciát és piacgazdaságot akartak. A rendszerváltozás békés tárgyalásos módja, üteme és formája többek között az MSZMP reformköreinek elszántságán, bátorságán és politikai kezdeményező képességén múlt. Mi voltunk a rendszerváltás „talpasai”. 
 
Harminc év után újra találkozunk, hogy a tanulságok okán visszaidézzük a rendszerváltozást. Mint az eddigi találkozásainkon, remélem most is szót értünk egymással, bármilyen utat jártunk be azóta. Van, aki részt vett az MSZP megalakításában, és azóta is ott politizál, van, aki csalódotton távozott, van, aki más politikai pártok, mozgalmak tagja lett, de összeköt bennünket 1989 emléke. Mi sem eltagadni, sem átírni nem akarjuk a történelmet. 30 év után nem akarunk senkinek „igazságot” osztani, a vélt vagy valódi kudarcot utólag győzelemmé retusálni, vagy megfordítva.
 
A mi célunk, hogy bemutassuk, hogy mit jelentett a magyar népnek 1989-ben a rendszerváltás, milyen részt vállalt a rendszerváltásban a volt állampárt (MSZMP) belső ellenzéke, a reformkörök és e mozgalomban milyen nézetek, elképzelések voltak a rendszerváltásról, a baloldalról, benne egy új baloldali pártról és vannak-e máig ható tanulságok.
 
Ez utóbbinak a jelentősége kiemelkedő, mert a mai magyar politikai rendszer sajátossága, hogy a hatalmon lévők a demokrácia mindhárom elemét megsértik: a szabad választásokat, a polgári szabadságjogokat és az egyenlő politikai feltételek biztosítását! Ennek a rendszernek az egyik jellemzője az elszámoltathatóság szinte teljes hiánya, az alkotmányos demokráciákra jellemző hatalommegosztás, az ellenőrzést garantáló fékek és ellensúlyok már nem, vagy csak alig érvényesülnek. A kizárólagos hatalom kiépítése 2010-ben a média megszállásával kezdődött, de a Fidesz nem csak a teljes állami intézményrendszert foglalta el, hanem törvények sorával csorbította az alapvető szabadságjogokat. Korlátozták a sztrájkjogot, csökkentették a szakszervezetek jogait, szigorítottak az egyházalapítás, a népszavazás, valamint a gyülekezési jog gyakorlásának feltételein, továbbá meggyengítették az ombudsmani rendszert. 
 
Ha a mai találkozónk hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország újra Köztársaság lesz, új alkotmánnyal, független sajtóval és igazságszolgáltatással, akkor teljesülnek 30 évvel ezelőtti céljaink. Mi akkor és remélem most is a világra nyitottak voltunk, mások iránt szolidárisak, nyelvében és kultúrájában magyarok, egyenlő jogokat akartunk mindenkinek
A mai konferencia első részében 3 olyan előadás hangzik el a 4. írásban, amely összefüggéseiben kívánja a kort bemutatni, s utána hangzik el Tóth Bertalan az MSZP elnökének köszöntője. Majd hozzászólások következnek, előbb a meghívóban jelzettek, majd az előzetesen jelzők. Szokásunkhoz híven bárki felszólalhat utána.
 
Lássunk munkához!
 

Kapcsolódó dokumentumok

Reformkör_nyilatkozat.docx ( 18.6 kB )