Külföld | Koszovó Szerbia
2013. április 18. 12:24

Szerbia és Koszovó is garantálja a kisebbségek jogait!

A kisebbségi és női jogok védelmét, a Vajdaság autonómiájának tiszteletben tartását, a koszovói szerbek autonómiájával kapcsolatos kérdések rendezését és ezzel kapcsolatosan a nyugat-balkáni jószomszédi kapcsolatok megerősítését emelték ki az MSZP EP-képviselői, mint Szerbia európai integrációjának legfontosabb kérdéseit az Európai Parlamentben. Az EP strasbourgi plenáris ülésén tegnap este tartottak vitát a Szerbia és Koszovó integrációs előrehaladásáról szóló jelentésekről, amelyekhez Tabajdi Csaba, Göncz Kinga és Gurmai Zita is hozzászóltak.

Tabajdi Csaba delegációvezető aláhúzta: "Szerbiában nacionalista tendenciák bontakoznak ki. A Szerbia előrehaladásáról szóló Kacin-jelentés ezen megállapítása nagyon fontos jelzés a szerb kormánypártok számára, hogy lépjenek fel a nagyszerb nacionalizmussal, az etnikai alapú atrocitásokkal, így a magyarverésekkel szemben is. Szerbia nem közeledhet az Európai Unióhoz, amennyiben csonkítja a Vajdaság autonómiáját, hiszen a vajdasági autonómia az európai regionalizmus alapkoncepciójába illeszkedik be." - mondta a szocialista delegációvezető. "Tartós megoldást kell találni az észak-koszovói és a szórványban élő dél-koszovói szerbek számára is. Románia és Szlovákia példája bizonyítja, hogy amennyiben az autonómia nem elég széles körű, nincsenek törvényi garanciák és nincsen nemzetközi ellenőrzés, bármikor visszarendeződés következhet be a kisebbségi jogok terén." - figyelmeztetett Tabajdi.

Göncz Kinga egyetértett: "Szerbia jogosan várja el a szomszédaitól, Koszovótól is, hogy tartsák tiszteletben a területükön élő kisebbségek, köztük a szerb nemzetiségűek jogait, és lépjenek fel a hátrányos megkülönböztetés ellen. Éppígy kötelessége a szerbiai hatóságoknak, hogy biztosítsák a Szerbia területén élő nemzeti kisebbségek jogait, és megfékezzék az etnikai alapú erőszakot." A szocialista képviselő hozzátette: "A jogbiztonság, a jószomszédi kapcsolatok is kulcsfontosságúak Szerbia európai integrációjának folyamatában. A politikai megállapodások végrehajtása és a bizalomépítés a továbblépés alapja. A háború örökségével való szembenézés jó példája az a civil szervezetekből álló regionális hálózat, amely feladatul tűzte ki, hogy összegyűjti a tényeket a háborús bűnökről és az emberi jogok megsértéséről a jugoszláv háborúk idején. Ez hozzá fog járulni a megbékéléshez a térség országai és népei között."

Gurmai Zita a Szerbiáról szóló vitában üdvözölte Belgrád és Pristina közös erőfeszítéseit a Koszovó körüli kérdések rendezéséért. „Megnyugtatóak voltak Dragan Dilas, Belgrád polgármesterének szavai, melyben teljes támogatásáról biztosította a tárgyalási folyamatot, aminek fenntartható és hatékony megoldást kell hoznia.” – hangsúlyozta a szocialista képviselő. „Remélem, hogy Szerbia, a nők elleni erőszak megelőzése ügyében született ET konvenció gyakorlati megvalósulását továbbra is szem előtt fogja tartani. Bízom benne, hogy a szerb hatóságoknak meg lesz a kellő elszántságuk, hogy a munkaerőpiacon a nőket érintő diszkrimináció ellen erőteljesen fellépjenek.” – zárta hozzászólását Gurmai Zita.