2012. március 29. 08:41

Szerbia integrációja: háromszázezerrel több magyarral több az unióban

"Kulcsfontosságú volt, hogy a májusi szerbiai országgyűlési választások előtt az Európai Tanács megadta a tagjelölt-státuszt Szerbiának. A közösség elismerte azokat az erőfeszítéseket, amelyeket Szerbia a Koppenhágai Kritériumok teljesítése, a demokratikus intézményi reformok, a jogállamiság megerősítése, az igazságszolgáltatás függetlenségének javítása, és a kisebbségi jogok biztosítása terén tett. Szerbia uniós integrációja kettős szempontból is hazánk érdeke: ezzel garantálhatjuk a vajdasági magyar közösség biztonságát és gyarapodását, illetve így szavatolható hazánk déli szomszédságának stabilitása" - hangsúlyozta Tabajdi Csaba, az MSZP európai parlamenti delegációjának vezetője a szerb bővítési folyamatról szóló európai parlamenti jelentés plenáris vitájában.

"A regionális stabilitás további fontos garanciája a Szerbiában két évvel ezelőtt elfogadott nemzeti tanácsokról szóló törvény következetes végrehajtása. Ez a jogszabály Európában is példaértékű kisebbségvédelmi keretrendszert állított fel. Az intézményrendszer valódi működőképességéhez azonban a szerb hatóságoknak biztosítaniuk kell a kulturális, oktatási és a nyelvi jogok gyakorlásához szükséges pénzügyi forrásokat" - mondta a szocialista delegációvezető.

"Az Európai Uniónak arra is figyelemmel kell lennie, hogy Szerbia Koszovóhoz fűződő viszonya rendkívül érzékeny kérdés. Nem támaszthatunk teljesíthetetlen feltételeket Szerbiával szemben, az ország stabilitása ugyanis az egész nyugat-balkáni térség szempontjából kiemelten fontos. A szerb és a koszovói részről egyaránt kölcsönös erőfeszítésekre van szükség a gyakorlatias előrehaladás érdekében. A választásokat követően felálló új szerb kormánynak folytatnia kell a pragmatikus együttműködést Koszovóval, de hasonló elvárásokat kell támasztanunk a koszovói féllel szemben is" - hangsúlyozta Tabajdi Csaba.