Színvonalasabb autósiskola-hálózatot!

A Fogyasztóvédelmi bizottság 2012. október 29-én vitatta meg az autósiskolák által nyújtott szolgáltatások problémáit. Egyetértés volt abban, hogy a biztonságos közlekedés alapjait már az iskolapadban le kell tenni.

Bár az utóbbi években több intézkedés is segítette a biztonságosabb közlekedést, a zéró tolerancia, a fokozott közúti rendőri jelenlét, és az osztott felelősség bevezetése ellenére a balesetek száma nem csökkent. Ezért fontos már az iskolapadban elkezdeni a biztonságos közlekedésre nevelést, ehhez azonban színvonalas autósiskolák kellenek.

Ahhoz, hogy csak ilyenek maradjanak, szükség van a szakma önszerveződésére és önszabályozására. Ennek a folyamatnak része lehet az érdekképviseletek egyesülése, illetve egy szakmai kamara, valamint etikai kódex vagy minőségbiztosítási rendszer kidolgozása.

Fontos az is, hogy csak olyan iskoláink legyenek, amelyek a képzés személyi és tárgyi feltételeivel egyaránt rendelkeznek, és munkájukat a törvények betartásával végzik. E célt szolgálják az elmúlt két év során végrehajtott jogszabály-módosítások, valamint a hatósági ellenőrzések, amelyeket szükség esetén tovább kell erősíteni.

Megfontolandó az elektronikus vezetési karton kötelező bevezetése, webkamera működtetése a vizsga során, illetve az ezekhez szükséges technikai háttér megteremtése. Reméljük, javaslatainkra a kormány is nyitott lesz, így azokat mielőbb a parlament előtt üdvözölhetjük!

Simon Gábor,
a Fogyasztóvédelmi bizottság elnöke