2012. szeptember 20. 13:56

Szlovákia adjon erkölcsi jóvátételt!

"Nem háríthatja el a Benes-dekrétumok ügyét az EP Petíciós Bizottsága, mivel azok több ponton is sértik az uniós alapértékeket, így a hátrányos megkülönböztetés tilalmát, a tulajdon sérthetetlenségének elvét, a kollektív bűnösség tilalmát. A 143 dekrétum közül számos a mai napig a szlovák és a cseh államiság alapját képezi, de közülük tizenhárom az országban élő magyarok és németek jogfosztását szolgálta a kollektív bűnösség elve alapján. Ezeket haladéktalanul hatályon kívül kellene helyezni, az áldozatokat pedig meg kellene követnie a szlovák félnek az okozott sérelmekért. A Benes-dekrétumok érvényességét ráadásul 2007-ben, az uniós csatlakozást követően ismét megerősítette a Szlovák Nemzetgyűlés. Elismerést nyert, hogy azok a hatályos szlovák jogrendszer részét képezik, ezért mindenképpen indokolt megvizsgálni, hogy összhangban állnak-e az uniós joggal" - hangsúlyozta Tabajdi Csaba, az MSZP európai parlamenti delegációjának vezetője, az Európai Parlament Petíciós Bizottságának ülésén, amely a Benes-dekrétumok ügyében benyújtott petíciót tárgyalta mai ülésén.

A szocialista delegációvezető aláhúzta, hogy az Európai Unió fél évszázados történelme a népek, a népcsoportok közötti megbékélés története. "Az unió régi tagjai a csatlakozást követően évszázados sérelmeket, konfliktusokat oldottak fel: németek és franciák, olaszok és osztrákok, hollandok és németek, németek és dánok, németek és belgák békéltek meg egymással. Ahogy a szlovák kormány megkövette a szlovákiai zsidóságot a Tiso-rezsim bűneiért, vagy a németeket a szlovákiai német kisebbséget ért sérelmekért, úgy ez a gesztus a magyarság vonatkozásában a mai napig elmaradt. A magyar és a szlovák nép békés együttélésének nincs alternatívája. Ehhez a két országnak fel kellene dolgoznia a történelmi múltban felgyülemlett sérelmeket, és kölcsönösen meg kellene követniük egymást" - hangsúlyozta Tabajdi Csaba. A képviselő emlékeztetett rá, hogy 2007-ben, az akkori baloldali kormány több kísérletet is tett a megbékélésre, de az akkori szlovák kormánykoalíció, amelynek tagja volt a szélsőjobboldali Szlovák Nemzeti Párt és a Vladimir Meciar vezette HZDS is, erre semmilyen hajlandóságot nem mutatott.