mszp.hu | Belföld
2020. szeptember 15. 18:35

Szociális demokráciát!

Szociális demokráciát!
Szociális demokráciát!

A MSZP Baloldali Tömörülés Platformjának tizenegy pontja

 1. Szocialista pártként célunk a demokratikus szocializmus, amely a többpártrendszer fenntartása mellett nagyobb biztonságot ad az embereknek.
   
 2. Vállaljuk a saját munkájukból élő dolgozó emberek, a nyugdíjasok és a fiatalok érdekeinek képviseletét. A munkát és a természeti környeztet fel kell szabadítani a tőke uralma alól.
   
 3. A vegyes gazdaságot tartjuk a kívánatosnak, amely a tulajdonformák sokszínűségén alapszik. A jelen viszonyai között elsősorban a sokszínű szövetkezeti tulajdonformát támogatjuk, mert az nagyobb biztonságot jelent a benne résztvevőknek. A köz- és közösségi tulajdont kiemelt védelem illeti meg!”
   
 4. Vállaljuk, hogy a nagyobb tulajdon nagyobb társadalmi felelősség vállalására kötelez. Ezért a progresszív adózás és a munka nélkül szerzett jövedelmek fokozott és arányos teherviselését tartjuk szükségesnek.
   
 5. A magyar társadalmat meg kell védeni a nemzeti és multinacionális oligarcháktól, az államot képessé kell tenni arra, hogy a tőke helyett a munkások érdekeit képviselje, ki kell mondani, hogy az állam minden szervének elsődleges kötelessége a munkások érdekinek képviselete és védelme.
   
 6. Olyan jogrendszer felépítését akarjuk, amely a tőke és a magánérdekek helyett a társadalom érdekinek rendelődik alá.
   
 7. Az Orbán-rendszert csakis úgy lehet leváltani, ha nem csak az állam, de a piac önkényével szemben is fellépünk.
   
 8. Fontosnak tartjuk a képviseleti demokráciát, ennek elismerése mellet gazdagítani kívánjuk azt a közvetlen demokrácia számos, a világban sok helyen létező formáival. A döntések az érintettekhez legközelebb szülessenek meg, abban az esetben, ha képesek viselni és módosítani döntéseik következményét.
   
 9. A koronavírus miatti és a klíma- és ökológiai válságból fakadó sebezhetőségünk okán azt képviseljük, hogy radikális, de megfontolt változásokra van szükség a klímaválság enyhítésében. A meghozott intézkedések olyanok legyenek, amelyek nem növelik, hanem csökkentik a társadalmi különbségeket.
   
 10. Vállaljuk a baloldal minden haladó áramlatának történelmi tapasztalatát és tradícióit. Saját múltunkat önkritikusan szemléljük, elsősorban azokat az időszakokat, amelyekben vezető kormánypárt voltunk.
   
 11. Ápoljuk a magyar patriotizmus nemes hagyományait, ugyanakkor fellépünk a hamis mítoszok ellen, álláspontunkat a történelemtudomány mindenkori eredményeire alapozza.