mszp.hu | Belföld
2020. szeptember 15. 18:35

Szociális demokráciát!

Szociális demokráciát!
Szociális demokráciát!

A MSZP Baloldali Tömörülés Platformjának tizenegy pontja

 1. Szocialista pártként célunk a demokratikus szocializmus, amely a többpártrendszer fenntartása mellett nagyobb biztonságot ad az embereknek.
   
 2. Vállaljuk a saját munkájukból élő dolgozó emberek, a nyugdíjasok és a fiatalok érdekeinek képviseletét. A munkát és a természeti környeztet fel kell szabadítani a tőke uralma alól.
   
 3. A vegyes gazdaságot tartjuk a kívánatosnak, amely a tulajdonformák sokszínűségén alapszik. A jelen viszonyai között elsősorban a sokszínű szövetkezeti tulajdonformát támogatjuk, mert az nagyobb biztonságot jelent a benne résztvevőknek. A köz- és közösségi tulajdont kiemelt védelem illeti meg!”
   
 4. Vállaljuk, hogy a nagyobb tulajdon nagyobb társadalmi felelősség vállalására kötelez. Ezért a progresszív adózás és a munka nélkül szerzett jövedelmek fokozott és arányos teherviselését tartjuk szükségesnek.
   
 5. A magyar társadalmat meg kell védeni a nemzeti és multinacionális oligarcháktól, az államot képessé kell tenni arra, hogy a tőke helyett a munkások érdekeit képviselje, ki kell mondani, hogy az állam minden szervének elsődleges kötelessége a munkások érdekinek képviselete és védelme.
   
 6. Olyan jogrendszer felépítését akarjuk, amely a tőke és a magánérdekek helyett a társadalom érdekinek rendelődik alá.
   
 7. Az Orbán-rendszert csakis úgy lehet leváltani, ha nem csak az állam, de a piac önkényével szemben is fellépünk.
   
 8. Fontosnak tartjuk a képviseleti demokráciát, ennek elismerése mellet gazdagítani kívánjuk azt a közvetlen demokrácia számos, a világban sok helyen létező formáival. A döntések az érintettekhez legközelebb szülessenek meg, abban az esetben, ha képesek viselni és módosítani döntéseik következményét.
   
 9. A koronavírus miatti és a klíma- és ökológiai válságból fakadó sebezhetőségünk okán azt képviseljük, hogy radikális, de megfontolt változásokra van szükség a klímaválság enyhítésében. A meghozott intézkedések olyanok legyenek, amelyek nem növelik, hanem csökkentik a társadalmi különbségeket.
   
 10. Vállaljuk a baloldal minden haladó áramlatának történelmi tapasztalatát és tradícióit. Saját múltunkat önkritikusan szemléljük, elsősorban azokat az időszakokat, amelyekben vezető kormánypárt voltunk.
   
 11. Ápoljuk a magyar patriotizmus nemes hagyományait, ugyanakkor fellépünk a hamis mítoszok ellen, álláspontunkat a történelemtudomány mindenkori eredményeire alapozza.

Mandur László búcsúztató

Tisztelt Gyászoló Család! Tisztelt Mindnyájan, akik eljöttetek elkísérni Mandur Lászlót utolsó útjára, és persze megszólítom azokat is, akik innen távol, de lélekben hasonló szomorúsággal és megrendüléssel búcsúznak Lacitól!
2020-10-28 16:53