Szocialista javaslatok a gazdasági fellendülés előmozdítására az európai szemeszterről szóló jelentésben

Az Európai Parlament mai ülésén elfogadta a gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere 2014. évi prioritásainak végrehajtásáról szóló jelentését. Ugyan az Európai Parlament csak javaslattevő szereppel bír e körben, de a dokumentum számos olyan ajánlást tesz, melyeket az Európában példátlan jelentőségű korrupciós botrányba süllyedő és folyamatosan rosszabbnál rosszabb szegénységi mutatókat produkáló magyar kormánynak is meg kellene fogadnia.

Szanyi Tibor, a Szocialisták és Demokraták Frakciójának árnyék-jelentéstevője aláhúzta, helyenként bár tapasztalható gazdasági fellendülés, ami önmagában örömteli, de mindez nem jelenti azt, hogy egyúttal az elhibázott módon végrehajtott strukturális reformoknak köszönhetően megindult volna a gazdasági válságból való tényleges kilábalás is. Mi hiszünk abban, hogy a szociális szempontok totális figyelmen kívül hagyása mellett helyes és hatékony strukturális reform nem hajtható végre. Különösen fontos ez Magyarországon, egy olyan országban ahol az Orbán-kormány ténykedésének következményeképpen - az Eurostat adatai szerint - egy év alatt százezerrel nőtt a szegénységnek vagy társadalmi kirekesztettségnek kitett magyarok száma, akik immár a lakosság egyharmadát alkotják - tette hozzá a szocialista EP-képviselő.

Külön fontos számunkra, hogy a jelentés további előrehaladást követel az adóelkerülés, valamint az adócsalás megakadályozása, és a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség kapcsán is. Mi több, az Európai Parlament e jelentésben nem a fogyasztási adó növelését, hanem egy sokkal kiegyensúlyozottabb adórendszer kialakítását szorgalmazza. A magyar kormánynak is megfontolandó lenne, hogy további, az állampolgárokat végletekig megterhelő adók, így például a legfrissebb hírek szerint tervezett és az információszabadságot gátlástalanul korlátozó internetadó bevezetése helyett végre egy igazságos és fenntartható adórendszert alakítson ki.

A jelentés határozottan állást foglal amellett is, hogy a köz- és magánberuházások egyaránt fontos és szükséges elemek, ha Európa motorját újra akarjuk indítani. Egyértelműen rögzítésre kerül a munkavállalók szabad mozgásának joga is, mely továbbra is az Európai Unió egy senki által nem sérthető alapelve kell, hogy maradjon. Szanyi Tibor, szocialista EP-képviselő a zárószavazást megelőző plenáris vitában azt is aláhúzta, hogy a Juncker elnök úr által bejelentett 300 milliárd eurónak feltétlenül friss pénznek kell lennie.