Szövetség a változásért - szociális szolgáltatások, pénzbeli ellátások, segélyezés

Az MSZP kezdeményezésére létrejött ellenzéki egyeztetés részvevőinek nyilatkozata az szociális szolgáltatásokról, pénzbeli ellátásokról és a, segélyezésről. A tárgyalássorozaton résztvevő felek, a Magyar Szocialista Párt (MSZP), a Demokratikus Koalíció (DK), a Szövetségben, Együtt Magyarországért Párt (SZEM) és a Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP), a Nyugdíjasok Országos Képviselet (NYOK), Híd a Demokráciáért Egyesület, Thomas Mann Egyesület, Horizont-Fég KHE képviselői közösen az alábbi megállapításokra jutottak.

Magyarországon ma alapvető probléma a finanszírozás ellehetetlenülése és a szociális szolgáltatások fejlesztésének hiánya. Az államosítás intézményrendszerre gyakorolt hatása nem látható. Határozottan elutasítjuk, hogy a szociális problémák megoldására Alaptörvénybe foglalt büntetőjogi eszközöket vegyen igénybe a  Fidesz-KDNP-kormány.

A jövőben a szükségletalapú tervezésre, a kliensközpontúságra és az intézményi szabályozás helyett az élethelyzetekre való reagálásra kell helyezni a hangsúlyt.

Az állam, a piac és az egyén felelősségének újragondolása szükséges. A cél nem újabb intézmények létrehozása, hanem a meglévő társadalmi és egyéni problémák megoldása. A szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokra, a munkaügyi ellátásokra olyan összekötőkapcsokként kell tekinteni, amelyek a hatékony szolgáltatásnyújtás szempontjából elengedhetetlenek. Elismerjük a civil szervezetek értékteremtő munkáját, melyet kiemelten támogatni fogunk.

Az otthonához közeli ellátás biztosítása mindenkit megillet. Ehhez az alapellátások megerősítése és a szolgáltatások modernizálása kell. A szakellátások korszerűsítése mellett lehetővé kell tenni, hogy az önkormányzatok az állami fenntartású intézményekben kapacitásokat vásárolhassanak, szolgáltatásokat vállalhassanak.

Egy új, időtálló szociális törvényre is szükség lesz, mert az ellátórendszerben részt vevő szolgáltatók, intézmények működésének és működtetésének jogbiztonságát egyaránt biztosítani kell. Az alapvető szociális és egészségügyi szükségletek számos ponton kapcsolódnak egymáshoz, így gyakran az ellátórendszer feladatai is fedik egymást. A jövőben ezért a szociális- és egészségügyi irányítás mainál szorosabb együttműködésére lesz szükség.

A természetbeni ellátásokat erősíteni kell megfelelő körültekintéssel, mert a XXI. századi Európában nem lehet készpénz nélkül hagyni embereket. A pénzbeli és a természetbeni juttatások (köztemetés, lakásfenntartási támogatás stb.) mellett minden segítséget meg kell adni a  szegénységből kivezető utak megtalálásához és ahhoz, hogy mindenki teljes jogú állampolgára legyen hazánknak. Az ellátások rendszere ma átláthatatlan és folyamatosan változik. Ezért összehangolt, és az igénybevevők számára is érthető és időtálló szabályozás kell.

Az elmúlt években veszített a reálértékéből a támogatások jelentős része. Ezért a gyes, a családi pótlék, az ápolási díj, a fogyatékossági támogatás mielőbbi indexálása szükséges, legalább az infláció mértékével. Elfogadhatatlan az aktív korúak álláskeresési járadékának, nyugdíj előtti álláskeresési segélyének, keresetpótló juttatásának jelenlegi rendszere is. Ma egy munkakereső, ha a munkaügyi központ vagy az önkormányzat nem tud számára munkát felajánlani, kiesik az ellátottak köréből. Elfogadhatatlan, hogy bárki ellátás nélkül maradjon.