Szövetség a változásért – közbiztonság, honvédelem

A demokratikus ellenzék programalapú együttműködésének megalapozása érdekében a Magyar Szocialista Párt által kezdeményezett „Szövetség a változásért” tárgyalássorozat február 27-ei fordulóján a résztvevő szervezetek a közbiztonságról és honvédelemről kialakított elképzeléseiket egyeztették. A megbeszélésen az MSZP mellett a Demokratikus Koalíció (DK), a Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP), a Szövetségben, Együtt Magyarországért Párt (SZEM), valamint a Zöld Baloldal képviselői vettek részt.


A tárgyalófelek a közbiztonság, a rendészet és a honvédelem területén a következő pontokban jutottak egyetértésre:
 
• Fontosnak tartjuk a szolgálati viszonyban állók és egyenruhás polgárok élethelyzetének javítását, társadalmi elismertségük növelését, élet- és munkakörülményeinek javítását.

• Indokoltnak tartjuk az igazságtalan kollektív büntetésére alapozó törvények eltörlését.

• Megteremtjük annak feltételeit, hogy a hivatásos állomány visszaszerezhesse társadalmi megbecsültségét. Egy új kormánynak határozottan el kell ismernie hivatásuk becsületét.

• A Fidesz becsapta az embereket. Két hét alatt rendet ígértek, ezzel szemben az elmúlt két és fél évben folyamatosan romlottak a bűnügyi statisztikák, nőtt a bűnözéstől való félelem.

• Megbukott a Fidesz-kormány politikája, amely rendészeti eszközökkel és a büntetőpolitika esztelen szigorításával kívánta a társadalmi problémákat kezelni.

• A bűnözés érdemi, tartós csökkenése csak a társadalmi feszültségeket csökkentő gazdaság- és társadalompolitikától várható.

• Az Orbán-kormány által megfélemlített állományt ma bénultság, fásultság és elkeseredettség jellemzi.

• Végre kell hajtani a rendészeti szervezetek működési, szervezeti és technikai modernizációját.

• A bűnmegelőzést kell középpontba állítani, és meg kell teremteni a közösségi típusú rendészeti működés feltételeit.

• Álláspontunk szerint a Terrorelhárítási Központot és az Országgyűlési Őrséget a jogállami követelményeknek megfelelő hatáskörökkel vissza kell integrálni a rendőrségbe, míg a Nemzeti Védelmi Szolgálat jelenlegi eszközrendszerét felül kell vizsgálni, és meg kell teremteni működésének külön törvényi szabályozását.

• Biztosítani kell a hivatásos szolgálattal vállalt alapjog-korlátozás és kockázat vállalás igazságos és méltányos ellentételezését.

• A Fidesz által megalázott hivatásosokat erkölcsileg rehabilitálni kell. A méltatlanul meghurcolt szolgálati nyugdíjasokat erkölcsileg kárpótoljuk, nyugdíjas státuszukat visszaállítjuk, a juttatásukat sújtó 16 %-os levonást megszüntetjük.

• Magyarország szuverenitásának és biztonságának garantálása elképzelhetetlen egy korszerűen felszerelt, a kor kihívásainak megfelelően kiképzett, professzionális haderőként működő Magyar Honvédség nélkül.

• Az Orbán-kormány költségvetési megszorításai következtében soha nem látott mélységbe zuhant a védelmi költségvetés, ami a Magyar Honvédség teljes leépülését, képességeinek elvesztését eredményezi. A fideszes honvédelmi vezetés látszatintézkedések sokaságával és múltba révedő szimbolikus politizálással próbálja elfedni a katasztrofális állapotokat.

• Elengedhetetlen a védelemre fordított források és az ambíciószint egyensúlyba hozása, és a valódi biztonsági kockázatok kezelésére alkalmas katonai képességek fejlesztése.

• Az Orbán-kormány által kiépített „kényszer-önkéntes” tartalékos rendszer helyett, valódi képességet jelentő, a Magyar Honvédség működésének stabilitását hosszú távon szolgáló tartalékos komponenst kell kiépíteni.