Szövetség a változásért – női jogok és női esélyegyenlőség

Az MSZP kezdeményezésére létrejött ellenzéki egyeztetés részvevőinek nyilatkozata a női jogokról és esélyegyenlőségről. A tárgyalássorozaton résztvevő felek, a Magyar Szocialista Párt (MSZP), a Demokratikus Koalíció (DK), a Szövetségben, Együtt Magyarországért Párt (SZEM) és a Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP) képviselői közösen az alábbi megállapításokra jutottak.  


Az Orbán-kormány gyakorlatilag nem folytat nőjogi és női esélyegyenlőségi politikát. A „nőpolitika” az Orbán-kormány fogalomtárában lényegében a népesedési politikával egyenlő. Ez a leértékelő és évtizedek óta elavult hozzáállás egyértelműen mutatkozik a kormányzati szerkezeten és a korábbi esélyegyenlőségi műhelyek tudatos szétverésén is.
 
A női jogok és a gyermekvállaláshoz szükséges bátorító környezet következetes biztosítása helyett a kormány arra helyezi a hangsúlyt, hogy a nők minden áron, akár az alapjogok sérelme árán is gyermekeket szüljenek, majd minél tovább maradjanak otthon gyermekeikkel.
 
Pedig a fejlett nyugat-európai társadalmak példája nyomán ma már pontosan látszik, hogy ez a politika zsákutca: a gyermekvállalást nem a kényszerszülés és az otthonmaradás támogatása, hanem a biztonságos munkaerőpiaci környezet és diszkrimináció elleni széleskörű fellépés segíti a leginkább.


 
A kormány családfogalmába ideológiai alapon nem fér bele a családon belüli erőszak fogalma. Noha a jelenség a KDNP-s urak ízlésétől függetlenül létezik. Mivel a kormány láthatóan a szemellenzősségből fakadó feszültségek és problémák elodázására, a kifárasztásos taktika alkalmazására játszik, könnyen az új kormányra maradhat a probléma rendezése.
 
A női jog- és érdekvédelemmel és esélyegyenlőséggel foglalkozó civil szervezetek szakmai tapasztalatain alapuló szabályozás szükséges. Külön tényállássá kell tenni a Btk-ban a családon belüli erőszakot, úgy, hogy világos legyen, hogy a bizalmi kapcsolatban elkövetett erőszak a bántalmazás minősített esete. A családon belüli erőszak hivatalból üldözendő cselekmény kell legyen. Ez felszámolná azt a jelenséget, hogy a rettegő áldozatok sokszor nem tesznek feljelentést.


 
A fentiekből kiindulva a következő kormány egyik legfontosabb feladata, hogy alkotmányos garanciákkal erősítse meg a nemek közötti egyenlőség tényleges megvalósulását, visszaadja a nők önrendelkezési jogát a gyermekvállalás, a párkapcsolat formájának megválasztása, valamint a család és munka összeegyeztethetősége kérdésében. Kiemelten fontos a női foglalkoztatás bővítése a nemek közötti esélyegyenlőség segítése a munkaerőpiacon is.  
 
Végezetül: e nyilatkozat aláírói vállalják, hogy kormányra kerülésük esetén megsemmisítenek minden olyan rendelkezést, amely a nőket pusztán a népesedési mutatók javításának eszközeként kezeli.