2011. május 10. 12:40

Tabajdi: az Unió tétlen a demokratikus deficittel szemben!

"Európa napján az Európai Unió létezésének alapját képező közösségi gondolatról kell szólni. Az Európai Unió több mint a világ legjobban szervezett gazdasági közössége. Az Unió értékközösség is egyben, amely közösen vallott alapelvek és alapértékek mentén szerveződik. Hiába törekszünk a gazdasági szervezettség elmélyítésére, ha közben nem fordítunk elég figyelmet a közösen vallott demokratikus alapértékek betartatására. Az Európai Unió ezen a téren jelenleg eszköztelen, ami súlyos veszélyt jelent az integráció egészére" - fogalmazott Tabajdi Csaba, az MSZP európai parlamenti delegációjának vezetője, az Európai Parlament plenáris ülésén elmondott napirend előtti hozzászólásában.

A szocialista delegációvezető üdvözölte az elfogadás alatt álló, a gazdasági kormányzásról szóló jogszabálycsomagot, amely új fejezetet nyithat az Európai Unió életében. "Betartása és betartatása esetén az új gazdaságpolitikai irányítási rendszer végre felelős gazdaságpolitikára sarkallhatja az uniós tagállamokat. A gazdasági növekedés alapját képező pénzügyi fegyelem azonban az Európai Unió stabilitásának csak az egyik feltétele. A demokratikus alapelvek tisztelete, a közösen vallott értékek betartatása legalább ilyen fontos feladata lenne a közösségnek" - fogalmazott Tabajdi.

"Aggasztó jelenség, hogy az utóbbi időben több tagállamban tapasztalható a demokratikus visszarendeződés. Egyes tagállami kormányok átlépnek a korábban sérthetetlennek tartott jogállami kereteken, felrúgják a hatalmi fékek- és ellensúlyok rendszerét, vagy korlátozzák a valódi demokrácia érvényesüléséhez elengedhetetlen sajtószabadságot. Egyetlen uniós kormány sem gyűrheti maga alá az igazságszolgáltatást." - mondta Tabajdi Csaba.

Az MSZP delegációvezetője úgy vélte, az utóbbi időszak magyarországi történései is bizonyítják, hogy a demokratikus visszarendeződés elleni fellépésben az Európai Unió szinte eszköztelen. Az Európai Bizottság és a Tanács a nyílt vita helyett arra törekszik, hogy a problémákat a szőnyeg alá söpörje. Az alapjogokkal, a demokratikus értékrenddel kapcsolatos kérdéseket az uniós intézmények - tévesen - belügynek tekintik. E tekintetben az Alapjogi Karta sem hozott érdemi változást, hiszen az csak az uniós intézmények jogalkotási gyakorlatában tekinthető érvényesnek.

"Mindez súlyos problémákhoz fog vezetni a közeljövőben. Ne feledjük, az EU nem csak gazdasági közösség, hanem értékközösség is. Hiába lesz rendben a jövőben az Európai Unió gazdasága, ha ezzel párhuzamosan erősödik a demokratikus deficit. Ez ugyanis elkerülhetetlenül erősíti a nacionalizmust, és ezáltal gyengíti az európai közösségi gondolat összetartó erejét" - zárta felszólalását Tabajdi Csaba.