2012. február 16. 12:20

Tabajdi Csaba levele Gyürk András részére

Gyürk András Delegációvezető Úr részére Fidesz, Európai Parlamenti Képviselőcsoport Tisztelt Delegációvezető Úr!

Mesterházy Attila megbízásából, mint az MSZP EP-delegáció vezetőjeként válaszolok a mai napon kelt, az Európai Parlament csütörtöki szavazásán szereplő állásfoglalás ügyében írt levelére. Egyben szeretném pontosítani az abban szereplő pontatlanságokat és csúsztatásokat.

A Szocialisták és Demokraták Képviselőcsoportja, a Liberálisok és Demokraták Képviselőcsoportja, a Zöldek/Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja, valamint az Északi Baloldal/Egyesült Baloldal Képviselőcsoportja által benyújtott állásfoglalási indítvány semmilyen módon nem ítéli el Magyarországot. Ezt a négy frakció által korábban benyújtott és az EP által elfogadott állásfoglalások sem tették. Az igaz, hogy ezek mindegyike bírálatot fogalmaz meg az Orbán-kormány politikájával szemben az európai alapvető jogok és értékek talaján állva.

Az Orbán-kormány azonban nem egyenlő Magyarországgal.

Az állásfoglalás-tervezet az Európai Unióról szóló Szerződés 7.1. cikkére tesz utalást. A megjelölt pont az Ön állításával ellentétben nem képezheti alapját Magyarország tanácsi szavazati jogának felfüggesztésének, sem az uniós támogatások megvonásának. Ennek alapját az Európai Unióról szóló Szerződés 7.2. és 7.3. cikkében írt eljárás képezhetné, erre azonban semmilyen utalás nincs a szövegben. Mivel láthatóan nem ismeri az Ön által is hivatkozott jogszabályhelyet, azt mellékelten küldöm Önnek.

Arra is szeretném felhívni a figyelmét, hogy még az Európai Konzervatívok és Reformerek állásfoglalás-tervezete is egyetért az Európai Bizottság által folytatott vizsgálattal, és azzal, hogy azt ne csak az uniós alapszerződések, de az alapvető, közösen vallott demokratikus értékek alapján végezze a testület. Még a vállaltan euroszkeptikus frakció állásfoglalás-tervezete is teljes körű együttműködésre szólítja fel a magyar kormányt és arra, hogy amennyiben szükséges, módosítsa a vonatkozó jogszabályokat, hogy azok összhangban legyenek az európai jog betűjével és szellemével.