2011. október 13. 08:48

Tabajdi Csaba: Meg kell állítani az Európai Unió sodródását!

Az európai politikai vezetők egymásnak ellentmondó nyilatkozatai, és az uniós intézmények gyors reagálási képességének hiánya aláássa az Unió hitelességét. Az EU nem ura a helyzetnek. Az októberi Európai Tanácsüléssel szemben túlzottan nagyok az elvárások. Félő, hogy ha nem sikerül áttörést elérni, annak súlyos következményei lesznek az eurózónára, de a világgazdaság egészére nézve. Nagyobb sebességre kell kapcsolnunk a válságkezelésben. Közösségi keretekben hozott döntésekkel tartós megoldást kell találnunk az eurózóna adósságválságára. Meg kellene nyugtatni az európai polgárokat, a tisztességes piaci szereplőket. Határozott fellépésre van szükség az eurózónát támadó spekulatív tőke ellen - hangsúlyozta felszólalásában Tabajdi Csaba, az MSZP európai parlamenti delegációjának vezetője a szerdai ülésen. Az EP az október végén esedékes Európai Tanácsülés előkészítése kapcsán tartott vitát, amelynek középpontjában az eurózóna válsága, és az EU gazdasági helyzete állt.

A szocialista delegációvezető sürgette, hogy az Euró Plusz Paktum intézkedései, az eurózóna tagállamai közötti szorosabb gazdasági együttműködés feltételei minél előbb váljanak a közösségi jogrend részévé. Kiemelte, hogy az európai bankrendszer stabilizálása és a súlyos fizetési gondokkal küzdő államok tartós finanszírozása érdekében meg kell növelni az Európai Pénzügyi Stabilitási Eszköz forrásait. Továbbá szorgalmazta az eurózóna tagállamainak adósságfinanszírozására az eurókötvények bevezetését.

"Csak így szabhatunk gátat a további sodródásnak és szerezhetjük vissza az állampolgárok, a piacok, valamint nemzetközi partnereink bizalmát. Ezért különös felelősség terheli José Manuel Barrosot, az Európai Bizottság elnökét, Herman Van Rompuy, állandó tanácsi elnököt, az Európai Központi Bankot, az uniós állam és kormányfőket, valamint az Európai Parlamentet. Közös felelősségük, hogy hiteles és uniós szintű megoldásokat dolgozzanak ki és azokat gyorsan elfogadják" - hangsúlyozta Tabajdi Csaba.

A magyar szocialisták brüsszeli vezetője emlékeztetett, hogy a gazdasági kormányzásról szóló jogszabálycsomag elfogadása több mint egy évet vett igénybe. "Már nem engedhetjük meg magunknak, hogy hosszas intézményközi vitákra vesztegessük az időt. A költségvetési fegyelem visszaállítása mellett fenntartható növekedésre, a munkahelyteremtést ösztönző befektetésekre van szükség az Európai Szocialisták javaslataival összhangban" - zárta felszólalását.