2011. február 16. 13:21

Tabajdi: Horvátország rég megérett az uniós tagságra

Méltányoljuk a szomszédsági megbékélés elindítását

Egyértelműen támogatom a magyar elnökség azon törekvését, hogy legkésőbb 2011. júniusig lezárják a horvát csatlakozási tárgyalásokat. Horvátország számos téren nagyobb fejlődést ért el, mint több uniós tagállam, ugyanakkor a csatlakozási tárgyalások lezárásáig még számos feladatot kell elvégezniük. Horvátország sikere ösztönzést adhat Szerbiának és a többi nyugat-balkáni országnak is. Fontos, hogy az uniós csatlakozási folyamat kapcsán a horvátok lássák: a reformokat nem az Európai Unió, hanem saját népük, belső fejlődésük érdekében kell végigvinniük - mondta Tabajdi Csaba, az MSZP európai parlamenti delegációjának vezetője az EP plenáris ülésén, a Horvátország csatlakozási előrehaladását értékelő vitában. Emlékezetes, hogy a magyar soros elnökség egyik kiemelt célja a horvát csatlakozási tárgyalások lezárása, így a csatlakozási szerződés aláírására még 2011-ben sor kerülhet, az ország pedig akár 2012-ben csatlakozhat az EU-hoz.

A horvát kormány látható erőfeszítéseket tesz: e héten is két fontos reformtörvényt tárgyal a törvényhozás gyorsított eljárásban. Fontos kiemelnünk, hogy Horvátország az elmúlt évben nemcsak a korrupció elleni küzdelem és a gazdaságpolitika terén tett előrelépéseket, hanem kiemelkedő erőfeszítéseket mutatott szomszédjaival való kapcsolatainak javításában is. A szocialista delegációvezető hangsúlyozta, hogy kiemelten fontosnak tartja a magyar, a szerb és más nemzeti kisebbségek helyzetének javítását, az otthonaikból elűzött, elmenekült krajinai szerbek méltó visszatérésének segítését, a szlovén-horvát szomszédsági viszony megnyugtató rendezését. Méltatta az Ivo Josipovic horvát államfő által Szerbia és Bosznia-Hercegovina irányában tett gesztusokat. A horvát elnök megemlékezett a délszláv háború szerb áldozatairól. Ő volt az első horvát államfő, aki ellátogatott a Boszniai Szerb Köztársaságba, Vukovarban közös megemlékezést tartott szerb kollégájával, Borisz Tadiccsal. Ezzel remélhetőleg elindult a horvát-szerb történelmi megbékélés folyamata

Az Európai Uniónak, ahogy a dicsérettel, úgy a bírálattal is óvatosan kell bánnia. Arra kell törekednünk, hogy ösztönözzük, ne pedig elriasszuk a horvát kormányt és a horvát állampolgárokat a csatlakozástól. Ahogyan azt a jelentés is kiemeli, Horvátországban sajnos csökkenő tendenciát mutat az EU-csatlakozás támogatottsága. Ennek a tendenciának kiemelt figyelmet kell szentelnünk, ugyanis az Európai Uniónak jelenleg semmi nem hiányzik kevésbé, mint az euroszkepticizmus megerősödése egy újabb tagállamban. Láthatóbbá, érezhetőbbé kell tennünk az Európai Uniót Horvátországban, s ennek első lépése az, hogy arra törekszünk, hogy minél hamarabb lezárhassuk a csatlakozási tárgyalásokat a horvát kormánnyal. Bízom benne, hogy a magyar elnökség idején sikerül elvégezni ezt a munkát - mondta Tabajdi Csaba.