2011. május 25. 14:46

Tabajdi: Mentsük meg a méhészetet!

Az elmúlt években mind az Európai, mind a hazai méhészeti ágazat fokozott kihívásokkal nézett szembe a méhegészségügy, és a méhészeti termékek piacra jutásának tekintetében. A téma jelentőségének megfelelően az Európai Uniós döntéshozatali intézmények folyamatosan napirendjükön tartják a méhészeti kérdéseket. 2011 decemberében az Európai Bizottság közleményt adott ki tervezett méhegészségügyi intézkedéseiről, mellyel kapcsolatban az Európai Unió Tanácsa már megfogalmazta következtetéseit. Az Európai Parlament újabb állásfoglalást készít a méhegészségügyről és a méhészeti ágazat előtt álló kihívásokról, amelynek jelentéstevője Tabajdi Csaba, szocialista EP képviselő.

Az EP Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottsága tegnap tartotta a jelentéssel kapcsolatos első eszmecseréjét. Tabajdi felszólalásában kifejtette, hogy a méhészet kiemelkedően fontos egész emberiség számára, hiszen a legtöbb zöldség és gyümölcs, valamint bizonyos takarmánynövények termeléséhez elengedhetetlen a méhek beporzása.  A beporzó rovarok nélkül pedig veszélybe kerülhet a világ élelmiszerellátása és a biológiai sokféleség is. A vitához hozzászóló képviselők a problémák között sorolták fel a Varroa atka és az azzal összefüggő méhbetegségek nem elég hatékony kezelését, a növényvédő szerek mérgező hatását, a szakmai képzések hiányát valamint a méhésztársadalom elöregedését. Tabajdi Csaba elmondta, hogy a Bizottság és a Tanács eddig kiadott dokumentumai jól vázolják az ágazat nehézségeit, az Európai Parlament állásfoglalása viszont a problémák felsorolásán túl valódi megoldásokat is javasolni fog.

A képviselő meghívására az ülésen meghívott szakértőként előadást tartott Peter Neumann professzor, aki az EU által finanszírozott COLOSS tudományos konzorcium vezetője. Neumann professzor előadásában röviden ismertette a méhegészségügy terén elért legfrissebb kutatási eredményeket. A méhek egészségét befolyásoló tényezők között felmerült a növényvédő szerek és a genetikailag módosított növények méhekre gyakorolt lehetséges hatása is, igaz, ezekben a témákban csak nagyon ellentmondásos, vagy hiányos információink vannak. "További objektív, uniós szinten koordinált kutatásokra van szükség. Több ismeretre van szükségünk a genetikailag módosított növények és a növényvédő szerek hatásairól. Sajnos az ilyen vizsgálatok gyakran technikai nehézségekbe ütköznek, ugyanis a GM fajta-tulajdonos vállalatok nem hajlandóak tisztított GM pollent biztosítani a kutatásokhoz. Ha a fajta már megkapta a termesztési engedélyt az EU-ban, a gyártók nem érdekeltek a további vizsgálatokban, hiszen ha utólag bizonyosodik be valamilyen káros hatás, akár ki is vonhatják a fajtát a termesztésből" - fejtette ki Tabajdi.