2012. március 09. 11:05

Tájékoztató

A parlamenti frakció honvédelmi és rendészeti kérdésekkel foglalkozó munkacsoport szakértői bázisának hiányát érzékelve 1995-ben alakult meg az MSZP Biztonságpolitikai Tagozata, amely ma már országos minősítésű szakmai tagozatként tölt be egyre meghatározóbb szerepet a párt egyik szakmai műhelyeként.

A tagozat tagjainak aktív tevékenysége három munkacsoport munkájában válik leginkább érzékelhetővé, a jelentős létszámú honvédelmi, valamint az egyre növekvő taglétszámú rendészeti munkacsoportban, és a létszámában kisebb, de fajsúlyos munkát kifejtő nemzetbiztonsági munkacsoportban.

A biztonságpolitikai tagozat tagjai és a tagok küldöttei, a kongresszusra történő felkészülés fontos részeként 2012. február 18-án tartották tisztújítással is egybekötött tagozati ülést. Az ülés első napirendi pontjaként a párt parlamenti frakció honvédelmi, rendészeti munkacsoport tagjaként dr. Harangozó Tamás és Juhász Ferenc tartott tájékoztatót „Amiről a média nem szól” címmel.

Ezt követően került sor a tagozat vezetőjének választására. Az MSZP alapszabályának megfelelően a tagozat elnökének személyére pályázni kellett, ami során egy pályázat érkezett az eddigi elnök, Orgovány István részéről. A pályázatban foglaltak ismertetését követően került sor a választásra, ahol a jelölt egyhangú szavazással ismételten megválasztásra került. A korábbi évek gyakorlatától eltérően, a tagozat tevékenységének szervezettebbé tétele, az adminisztrációs feladatok hatékonyabb teljesítése érdekében az MSZP Biztonságpolitikai Tagozat ülése tagozat titkárt is választott.