Támogatnunk kell a fiatal női vállalkozókat!

Dr. Gurmai Zita parlamenti képviselő a fiatal női vállalkozók segítésének fontosságát is hangsúlyozta ma délelőtti felszólalásában az Európai Parlament plenáris ülésén „az európai ipar növekedésre és munkahelyteremtésre serkentésével” kapcsolatban.  

A Bizottsághoz intézett kérdésében dr. Gurmai Zita üdvözölte a 2020-as stratégiát, amely az ipari ágazatra vonatkozóan ambiciózus célokat tűzött ki, mely céloknak eleget kell tenni az iparpolitika felemelése, és a krízisből való kilábalás érdekében. Kiemelte, hogy ezek megvalósításához fontos terület a fenntartható fejlődés, az oktatás, kutatás, és főként a fiatal vállalkozók – így a fiatal női vállalkozók – támogatása.

Véleménye szerint esszenciális az infrastruktúrába, főként a közlekedési hálózatba való befektetés – mindez a helyi és regionális jellemzők figyelembevételével.

„Mindent meg kell tenni, hogy elkerüljük a szociális katasztrófákat, amelyek az ipari szerkezetváltásból eredhetnek. A szociális párbeszéd ehhez elengedhetetlen” – hangsúlyozta a parlamenti képviselő.

A Bizottsághoz intézett kérdésére, hogy miképpen kívánják bevonni az említett stratégiába a szakszervezeteket, Andor László, az Európai Bizottság magyar biztosa elmondta, hogy folyamatosan zajlanak egyeztetések a társadalmi partnerekkel, akik üdvözölték a Bizottság kezdeményezéseit. Ugyanezt Antonio Tajani, az Európai Bizottság iparért és vállalkozáspolitikáért felelős alelnöke is megerősítette.

Mindketten beszámoltak továbbá olyan, már működő finanszírozási formákról, és a közeljövőben megvalósuló bizottsági javaslatokról, amelyekkel lehetőség van a fiatal nők támogatására, hogy vállalkozóvá váljanak, kibontakoztathassák képességeiket.

Dr. Gurmai Zita megköszönte mindkettőjüknek továbbá Viviane Reding női kvótával kapcsolatos javaslatának támogatását, amelyet a magyar biztos is fontos előrelépésnek nevezett a Bizottság életében.