2012. május 09. 13:09

Tárgy van, tárgyilagosság nincs

Miután a gyöngyöspatai eseményeket feltáró eseti bizottsági jelentésről folytatandó vitának továbbra is csak tárgya van, tárgyilagossága azonban nincs, ezért az erről szóló módosító javaslatomat visszavontam.

Mint azt az elmúlt hetekben többször kifejtettük, a gyöngyöspatai eseményeket feltáró eseti bizottsági jelentés megtárgyalásának előfeltételének tekintjük a nemzetbiztonsági szolgálatok megállapításainak nyilvánosságra hozatalát.

Erre a kormány többszöri kérésünk ellenére sem volt hajlandó. Tegnap a szakbizottság ülésén a Fidesz-KDNP lesöpörte módosító javaslatomat, amely rögzítette volna, hogy a szolgálatok megállapításainak jelentésbe foglalása nélkül nem lehet a valóságot teljes mértékben tükröző, tárgyilagos képet adni.

Ilyen körülmények között a jelentés további tárgyalásának nincs értelme, ezért módosító javaslatomat visszavontam. Ennek következményeként a mai részletes vita elmarad.

Harangozó Tamás,
frakcióvezető-helyettes