2012. július 24. 09:18

Társadalmi ébredés

Régóta várom, hogy a társadalom felébredjen „csipkerózsikaálmából”, mert azt gondolom, elsődleges lenne a Magyar Szocialista Párt szempontjából a társadalmi megítélés, a kialakult kép átformálása.

Stigmáját, a kommunista jelzőt fel kellene végre váltani a párt igazi szemléletével. A szociáldemokrácia elveit, értékeit valló és követő megújult MSZP ne a politikai hatalom és a média sugallta paradigmák, és általa formált, negatív jellemzőkkel felruházott, politikai csoport legyen, mert amit kimondanak, egyrészt a társadalom egy részének gondolkodásmódját, értékrendjét tükrözi, másrészt visszaható erővel bír.

Tény, hogy eredményes ez a szemléletformáló módszer. Igen, engem borzasztóan elszomorít ez az igénytelenség a társadalomban, a médiában a függőségek miatt, és hogy az emberek nagy része szellemiségében befogadója ennek. Hogyan lehetséges az, hogy a sugallt „igazság” oly kevéssé „igaz”. Kérdezem én, minden külső befolyástól függetlenül, hogy igazán mi lenne az állampolgárok véleménye ezekről a szemléletformálási módszerekről, azok eszközeiről, a politikai nyomásgyakorlásról. Másrészt sajnos nagyon hamar befogadunk minden olyan szellemi terméket mely társadalmi rétegeink, csoportjaink meghatározását, megnevezését azonosítja. Nem saját rálátásunk, meggyőződésünk szerint gondolkodunk, hanem a környezeti ráhatások és hangulat függvényében. Megtanulta már mindenki, hogy a cigány az roma, a fogyatékos az fogyatékkal élő vagy valami képességnek a hiányában lévő ember. Akkor hát ideje lenne végre megjegyezni azt is, hogy nem kommunista, hanem szociáldemokrata a Magyar Szocialista Párt. Sajnos a szemléletváltás nagyon nehezen alakul ki, nem jön csak úgy magától. Nálunk fejlettebb európai uniós tagországokban is hosszú, nehéz és kemény küzdelem árán értek el valamiféle eredményeket ezen a téren. Minden demokratikus társadalomban alapelv az egyének törvény előtti egyenlősége, a hit szabadsága, a politikai meggyőződés szabad megválasztása, ez irányú elkötelezettsége, melyek miatt semmiféle hátrányos megkülönböztetésben nem részesülhet az állampolgár. Joga van a véleménynyilvánításhoz, a társadalom megítéléséhez, a hátrányos megkülönböztetés elleni védelemhez. Magyarország nem válhat igazi európai uniós állammá addig, míg bármiféle hátrányos megkülönböztetés jelen van a társadalomban, és kirekesztve, megfélemlítve élnek emberek, családok, hovatartozásuk és véleményük miatt, nem pedig tudásuk, képességük szerint ítélik meg őket. Mindegy mit sugall a média, a politika árnyirányítója, szemléletformálója. Hagyják meg az emberek saját maguk formálta gondolkodását, megítélésüket a történelemről, a történtekről, a múlt lezárásáról. Hisz a jelenben élünk a jövőbe tartunk, az értékeinkkel melyekre büszkének kell lennünk.

Talán mindezek figyelembevételével az országunk, mely ne feledjük, minden magyar állampolgáré /nem csak egy hányadáé/, előrébb járna a haladás, fejlődés útján, mely nemcsak látványban létezik, hanem eszmében is, amit sokan nem vesznek figyelembe, pedig az alapja minden további „építkezésnek” a szellemiség. Sajnos megállapítható, hogy a társadalmi viselkedés, megítélés politikai kérdés, mely az emberekkel szemben nyilvánul meg kollektív szinten. Következésképpen a társadalom egészében zajló változásoknak fokozott jelentősége, mondhatnám, súlyos következménye van. Az ideálok és valóságok között szakadék tátong. Egyre több a deprivált család, s emiatt elveszett (elveszik) a relatív biztonság illúziója is. Teljes életmódváltás következik be, a társadalmi szerkezetben elfoglalt hely és viszony megváltozik a hátrányos helyzet miatt, s ezáltal egyre messzebb kerül a társadalmi átlag megtartása. Amikor majd az emberek ráébrednek, hogy a törvények és rendeletek, szabályok, ámítások nem váltják be a kormányhoz fűzött reményeiket, becsapottnak, csalódottnak érzik magukat, a vezető hatalom, a politikai uralom tekintélyvesztetté válik, kialakul a bizalmatlanság, és nem óhajtom tudni, mi lehet ennek a következménye, inkább bízom abban, hogy a társadalom időben ráébred arra, amire kell. Az igazságra, az igazi demokrácia értékeire, és ezen vívmányokra, azok fontosságára (melyet a most vezető hatalom céltudatosan sárba tipor), és annak képviselőire, csoportjára, mely a valós elveket valló és gyakorló Magyar Szocialista Párt.

Sasvári Beáta,
MSZP Tatai alelnöke