2011. március 22. 11:54

Tavaszindítás súlyos nehézségekkel

Kiderült, hogy a szóban forgó hivatalokban dolgozó kormánytisztviselők ezrei lényegi, mintegy 20-30 százalékos jövedelemcsökkenést szenvedtek el. Ezért azonnali intézkedést várunk a kormánytól a lehetetlen helyzet megszűntetésére, a korábbi jövedelemszint visszaállítására!


 Az agrár- és környezetvédelmi ágazatokat érintő zárolásokat áttekintve megállapítható, hogy a minisztériumokat sokkoló kormányzati elvonás elsősorban az intézményrendszert hozza kilátástalan helyzetbe, veszélyeztetve ezzel a 2011-es élelmiszerbiztonsági ellenőrzéseket, valamint a támogatási igénylések zökkenőmentes benyújtását.

 Felszólítjuk a kormányt, hogy a támogatások és az intézményi kiadások csökkentése helyett a megtakarítások inkább az uniós támogatások nemzeti kiegészítő forrásait érintsék. Az uniós támogatások kormány által tervezett kifizetése 2011-ben az elmúlt 9 hónap halogató politikája miatt már nem lehetséges, ezért az itt felszabaduló forrásokat csoportosítsák át más, elsősorban a gazdákat közvetlenül segítő támogatási célokra.

 Nem volt példa arra, hogy a kárenyhítés mértéke ennyire alacsony legyen. Az elmúlt években 40, illetve 20,5 százalékos kárenyhítés történt, köszönhetően annak, hogy a szocialista kormány a nehéz helyzetben mindig a gazdák mellé állt, és a kötelező mértéken felül kiegészítette az alapba befizetett termelői hozzájárulást.

 2011-ben a kormány ígéretei ellenére nem járult hozzá plusz forrásokkal a kárenyhítéshez, ezért mindössze 11 százalékos mértékű kárenyhítés történt. Ez a termelők számára elfogadhatatlan. Szükségesnek tartjuk a törvény módosítását, az önkéntes csatlakozási lehetőség megszűntetését, a kárenyhítési rendszerbe kötelező belépést valamennyi regisztrált termelőre kötelezővé kell tenni.

 A Mezőgazdasági bizottság mai ülésén áttekintette a magyar állattenyésztés helyzetét, különös tekintettel a sertés, baromfi ágazat nehézségeire. A helyzet olyan súlyos, hogy azonnali kormányzati beavatkozás nélkül a termelők az állományok jelentős részét kivágják, akár egy millióval is csökkenhet a sertések száma. Mindez az év második felére drasztikus áremelkedést eredményezhet, illetve ellátási gondokat is okozhat.

 Az MSZP felszólítja a kormányt, hozza meg a döntéseket arról, hogy a sertésnél is lépjen életbe szerkezetátalakítási támogatás, erre az uniós jogszabályok lehetőséget adnak. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program hirdesse meg az állatjóléti támogatásokat. Erre a program lehetőséget biztosít. Teremtsen pénzügyi forrást a termelők takarmánnyal történő ellátására. A nemzeti állatjóléti támogatásoknál teremtse meg a forrást a tárgyévi kifizetésekre. A baromfi ágazat esetében 2012. és 2013. évre a kormány biztosítsa az európai uniós tartástechnológiai előírások változása miatt (ketrecméret) szükségessé váló fejlesztési forrásokat. Szükségesnek tartjuk továbbá a teljes alapvető élelmiszer kör kedvezményes ÁFA kulcsba való sorolását.

 Ez részben az egyre nehezedő megélhetési gondokat enyhítheti, másrészt lényegesen visszaszoríthatja a tisztességesen dolgozó termelőket sújtó feketegazdaságot.

 Gőgös Zoltán,

a Parlament Mezőgazdasági bizottságának alelnöke,

országgyűlési képviselő

 Harangozó Gábor,

a Parlament Mezőgazdasági bizottságának tagja,

országgyűlési képviselő

 Ficsor Ádám,

a Parlament Mezőgazdasági bizottságának tagja,

országgyűlési képviselő