mszp.hu | roma holokauszt
2015. augusztus 02. 13:07

Teleki László roma holokauszt emléknapi beszéde

Teleki László szocialista országgyűlési képviselő a lengyelországi Krakkóban a roma holokauszt emléknapi megemlékezésen elmondott beszéde.

Tisztelt emlékezők, romák, testvéreink, itt és a nagyvilágban!

Minden esztendőben, augusztus másodikán fejet hajtunk a gyilkos náci eszme áldozatinak emléke előtt, mert ez a kötelességünk. Tisztelnünk kell a múltat, őrizni az emléket, még akkor is, ha az fájdalmas sebeket érint. Csak a bátor szembenézés segíthet abban, hogy egy jobb és élhetőbb társadalmat, világot építhessünk. A rasszizmus, az antiszemitizmus ma is fekélyes sebként éktelenkedik társadalmunk testén. Ha időben és hatékonyan nem kezeljük, tovább burjánzik, és végül a pusztuláshoz vezet.

Kedves Barátaim!

Itt állunk a cigányság legnagyobb temetőjében. Mert Birkenau népünk legnagyobb sírkertje, ahol sok ezer testvérünk vesztette életét. Csendben, némán emlékezünk, pedig hallanunk kellene az itt meghalt tízezrek jajkiáltását. Fájdalmas sírásuk figyelmeztet minket arra, hogy soha többé ne engedjünk teret a gyűlöletnek. Olyan ideológiának, amely teljes megsemmisítésre ítélt származás alapján népcsoportokat. Látnunk kell: az elkülönítés ma is sokrétű, és jelen van. Sok helyen, sok országban. Megkülönböztetések érik a romákat az oktatásban, a foglalkoztatásban, az egészségügyben. Intézményesült a rasszizmus! A nemzeti parlamentek által meghozott törvények nem segítik, hanem tovább mélyítik az előítéleteket, és a kirekesztést.  Olyan törvényekre és rendeletekre van szükség, amely esélyegyenlőséget biztosít, figyelembe véve a szociális és társadalmi viszonyokat.

Látnunk kell azt is: falakkal zárnak körbe cigánytelepeket, félkatonai alakulatok, szélsőséges ideológiát képviselő csoportok tartanak rettegésben településeket, országrészeket. Telep-felszámolási programnak hazudott kényszer-kilakoltatásokkal üldözik el településeikről a romákat, házaikat ledózerolják. Sárba tiporják az emberi jogokat, és nem hallják meg a civil és az emberi jogi szervezetek, vagy az európai vezetők intelmeit.  Mi falak és félelem nélküli Európában kívánunk és akarunk élni! Olyan társadalomban, olyan közösségben, amely befogad, és nem pedig kirekeszt. Olyan Európában, ahol a kulturális sokszínűség gazdaggá tesz, identitásunk pedig nem szégyenbélyegnek számít. Olyan Európában, ahol tiszteletben tartják az egyetemes emberi jogokat, az emberi méltóságot, és teret, lehetőséget adnak az egyénnek, hogy elérje, megvalósíthassa álmát. Olyan Európában akarunk élni, amely szabad, és a demokrácia alapján gyakorolja a hatalmat, nem pedig diktatórikus és totalitárius rendszert épít. Ha a nemzetek nem képesek megvédeni a romákat, akkor azt az Európai Unió közösségének, a fejlett demokráciával bíró tagállamoknak kell megtenniük. Iránymutatásként, és az emberi jogok védelmében!

Kedves emlékezők!

A roma holokauszt emléknapja arra is kötelez minket, hogy figyelmeztessük a világ polgárait egy újabb sötét korszak veszélyére, amely az Európai Unió közösségét és az egész világot mételyezi. Új ellenségképet gyártva, a gyűlölködést és a kirekesztés hirdetik az idegen-, és bevándorlóellenességgel. Hogyan legyünk istenfélők, hogyan tanuljunk a múlt sötét korszakának történelméből, ha ma újra a kirekesztést és a gyűlöletet hirdetjük, és félelmet, ellenségképet gyártunk, démonizálunk szegény és hányatott sorsú embereket. Számomra nem ez a demokrácia. Nem ezt a tanulságot vontuk le a vészkorszak, a holokauszt borzalmaiból. Évtizedeken át nem azért küzdöttünk a rasszizmus és a diszkrimináció ellen, hogy most mindezt szó nélkül hagyjuk.  

Ébresszük fel lelkiismeretünket, emeljünk szót a manipulatív politikai ideológia ellen, hogy megmentve a jelenünket és jövőnket, az itteni lágerben elpusztított sok ezernyi testvérünk is békében nyugodhasson. Nem elég csak ma emlékeznünk és szót emelnünk a kirekesztés ellen. Mindannyinknak, a hétköznapokban is feladatot kell vállalnia ebben, mert csak egységes fellépéssel, egységes erővel és akarattal tudunk eredményesen szembeszállni a rosszal. Hangos tiltakozásunk, elrebegett imáink pedig segítsenek az eltévedetteknek is rátalálni a helyes útra!

Ezt a harcot segítik a mai megemlékezés szervezői is. Roman Kwiatkowski, a lengyelországi romák egyesületének elnöke, és Romai Rose, aki élharcosa a romák kirekesztése elleni küzdelemnek. Köszönet nekik, hogy erőt adnak és utat mutatnak Európa és a világ demokratáinak!

Teleki László,
országgyűlési képviselő