mszp.hu | Fodor Ibolya Pécs
2015. január 28. 12:01

Tiltakozzunk együtt, hogy a Fidesz ne menthesse meg Fodor Ibolyát!

Pécs város szocialista képviselőjeként felhívom a pécsi civil szervezeteket, pártokat és polgárokat, hogy tiltakozzunk a pécsi Fidesz várható - Fodor Ibolyát mentő - döntése ellen.

A 2015. január 14-én benyújtott összeférhetetlenségi eljárási indítványomat a város jegyzője tárgyalásra alkalmasnak minősítette.

A beadványomban az önkormányzati törvény 37. § (2) bekezdése alapján indítványoztam, hogy a képviselőtestület a következő ülésén, legkésőbb az összeférhetetlenség megállapításának kezdeményezését követő 30 napon belül – az összeférhetetlenséggel kapcsolatos feladatokat ellátó bizottság javaslata alapján – határozattal állapítsa meg Fodor Ibolya önkormányzati képviselő tekintetében az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények fennállását, és mondja ki az összeférhetetlenséget.

Az önkormányzati törvény 36. § (1) bekezdése kimondja: az önkormányzati képviselő valamint a képviselőtestület bizottságának nem képviselő tagja nem folytathat olyan tevékenységet, amely a feladatának ellátásához szükséges közbizalmat megingathatja.

Ilyen tevékenységnek minősülhetnek:
1. Fodor Ibolya a képviselői megválasztását követően egy általa évekkel korábban elkövetett bűncselekményt először letagadott, majd annak súlyát kisebbíteni igyekezett;
2. Fodor Ibolya a Pécs városában tüntetésen véleményüket kinyilvánító polgárokat internetes kommentben lehazaárulózta;
3. Fodor Ibolya az interneten véleményt nyilvánító pécsi polgárt azzal fenyegette, hogy közalkalmazotti minőségében tett politizálása miatt munkahelyi vezetőjéhez fordul;
4. Fodor Ibolya a 3. pontban tett kijelentésének hátterére rákérdező sajtó képviselőjét majomnak minősítette.

A fenti magatartásokról a helyi és az országos média folyamatosan tájékoztatást adott. Mindezzel Fodor Ibolya lejáratta nemcsak önmagát, de az önkormányzati képviselői funkciót is, Pécsi politikai közéletét és Pécs városát is. 

Előterjesztésemet Pécs város Jogi és Ügyrendi Bizottsága tegnapi zárt ülésen nem támogatta.
 
Ne hagyjuk, hogy a közgyűlés is ilyen döntést hozzon! Követeljük közösen – a 2015. január 29-i csütörtöki közgyűlésen 9:00 órakor a városházán - Fodor Ibolya volt fideszes képviselő eltávolítását Pécs közéletéből.
 
Pécs, 2015. január 28.
 
Gulyás Emil
szocialista képviselő