mszp.hu | Belföld | Fördős Madách március 15 Vác
2015. március 19. 17:58

Tiszteletet a pedagógusoknak, politikasemleges oktatást a diákoknak!

Az MSZP Pest megyei Területi szövetsége Vácott demonstrált csütörtökön, több tiszteletet követelve a pedagógusoknak és politikasemleges oktatást a diákoknak. Trenka István megyei elnök beszéde során petíciót adott át Fördős Attila polgármesternek és nyílt levelet juttatott el Harrach Péter országgyűlési képviselőnek. Az alábbiakban a politikus beszédét olvashatják, a nyílt levél és a petíció a beszéd szövege alatt található.

Tisztelt váci Polgárok, kedves Barátaim!

Köszönöm mindenkinek, aki ma eljött, hogy együtt, közösen tiltakozzunk az orbáni diktatúra újabb megnyilvánulása ellen, a váci kiskirály, a magát mindenhatónak gondoló Fördős Attila polgármester túlkapása miatt.

Tiltakozni, de egyben védeni is jöttünk ma ide, Vácra.

Tiltakozunk a váci „minidiktátor” ellen, aki – mert főnökei kitalálták, hogy a hiányzó lengyel bértapsolókat diákokkal kell pótolni a március 15-ei Orbán beszéd alatt - politikai célokra akarta felhasználni a Madách Imre Gimnázium tanulóit.

Persze a Fidesz-vezér ennél többet akart, hiszen a KLIK 307 iskolába küldte meg a szívélyesen hangvételű kötelező meghívását, melyet 263 iskola - elsőként a váci Madách Imre Gimnázium - utasított vissza.

A hatalom ezt zokon vette. Hiszen hogyan is merészelnek az iskolák ebben az ötvenes évek diktatúráját idéző időszakban ellenszegülni a hatalomnak?! Micsoda erkölcstelen dolog a pedagógusoktól, hogy óvják a tanulóikat az alantas politikai céloktól?

S a hatalom visszavág:  Fördős Attila polgármester először azt követelte a vele egyébként semmilyen jogviszonyban nem álló iskola vezetésétől, hogy vezényeljék ki diákjaikat Budapestre, a Múzeum kertbe tapsolni a hőn szeretett nagyvezérnek.

A Váci Madách Gimnázium tanári kara a tanulók érdekeit figyelembe véve ellenszegült, és megfogalmaztak egy petíciót, amelyben kijelentették, hogy a diákok nem vesznek részt az ünnepségen.

Micsoda skandalum! - kiáltja a hatalom, s a pribékek azonnal intézkednek: a rákosi-diktatúrát idéző módon a váci polgármester berendelte az iskola igazgatónőjét a hivatalba, ott felelősségre vonta és meg is fenyegette. Nos, tisztelt nagyurak, tisztelt hatalom, ez a skandalum!

Elfogadhatatlan, hogy ez a helyi diktátor magához rendelje az iskola igazgatóját, s hazaszeretetből és erkölcsből kioktassa! A tanárok tudják és értik a dolgukat, szakmailag felkészültek. Megvédték diákjaikat a durva politikai beavatkozástól, ezért dicséret, és nem fenyegetés jár nekik!

Fördős Attila továbbá azért se tanítson senkit erkölcsre, hazaszeretetre, mert azt előbb neki magának kellene megtanulnia. Az a vezető, aki részegen alszik egy gépkocsiparkolóban az autók között, aki gyerekeket akar politikai célokra felhasználni, az ne akarjon erkölcsről, hazafiságról papolni!

S barátaim, mindemellett milyen szülő az, aki azzal fenyegeti meg az igazgatót, hogy nem megy el a saját gyermeke ballagására, mert nem teszi be a lábát a Madách Imre Gimnázium épületébe? Megmondom: semmilyen.

Az ilyen vezetőket és embereket a jóérzésű közösségek kivetik maguk közül. Egy polgármesternek pontosan a viselkedésével, a magatartásával kellene példát mutatnia a közösségnek, a fiataloknak, hogy ez a példamutató magatartás követendő legyen.

A tantestület viselkedése példamutató és követendő magatartás: ők tanítanak, oktatnak, nevelnek, s távol tartják diákjaikat a politikától, legyen az bal- vagy jobb oldali irányzat. Nos, barátaim, ezeket a pedagógusokat kell megvédenünk a zsarnoksággal szemben, a hatalommal szemben!

Ezért jöttünk ide, ezért vagyunk ma itt, Vácott, hogy kifejezzük szolidaritásunkat a bátor kiállásuk, hős magatartásuk mellett. Tiszteletet követelünk nekik, mert óvják gyermekeinket a despotáktól és szembe mernek szállni a hatalommal! Ha a „Magyar Köztársaságban” még demokrácia lenne, akkor egy városvezető részéről nem fordulhatna elő ilyen visszaélés.

A Magyar Szocialista Párt Pest Megyei Területi Szövetségének minden tagja szolidaritást vállal a tanárokkal, a diákokkal, kiáll mellettük, kiáll a védelmükben.

Vácnak nem diktatórikus, önfejű és kiszámíthatatlan pártkatonákra van szüksége, hanem valódi vezetőkre. Olyanokra, akik tisztességesek, hozzáértőek, demokraták, és ezért tisztelni lehet őket.

Követeljük, hogy Fördős Attila kérjen bocsánatot a tantestülettől és a diákoktól, kövesse meg őket, mert ők a bátrak, a tiszteletet érdemlők!

Továbbá követeljük, hogy Fördős Attila mondjon le a polgármesteri megbízatásáról, mert Vác városának és polgárainak nem ilyen vezetőre van szüksége, mert Vác, barátaim, többet érdemel!

Köszönöm mindenkinek, hogy itt volt velünk, hogy együtt tiltakozzunk, és együtt védjük meg a Madách Imre Gimnázium tanári karát és diákjait!

 

Trenka István
Az MSZP Pest megyei elnöke