mszp.hu
2016. augusztus 01. 14:16

Tisztességből, emberségből elégtelen!

Az Első Magyar Környezettudatos Szociális Országos Szövetkezet (ESZOSZ) 2014 végén egy több mint 5 milliárdos projekt keretében 2,9 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert el az Európai Uniótól, közel 3000 hátrányos helyzetű állástalan foglalkoztatására Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben.

A munkavállalók öröme nem tartott hosszú ideig, mert 2015 június végétől, mintegy két hónappal azután, hogy a munkaszerződéseket aláírták, a szövetkezet illetékesei felszívódtak, az emberek nem kapták meg a fizetésüket, s nem tudták elérni a munkaadót. Rövid időn belül kiderült, hogy egy fideszközeli csókos, kókler, baráti társaság csapta be – minden valószínűség szerint kormányzati hátszéllel – a szerencsétlen sorsú embereket, eszközként használhatta őket az EU-s pénzek lenyúlására. A  kormány tavaly augusztus végi vizsgálata több szabálytalanságot tárt fel a szövetkezet foglalkoztatási projektjében. Kiderült, hogy nem használtak fel önerőt, s olyan tételeket sem abból fizettek, amelyre pedig kötelezettséget vállaltak. Az akkor elhangzottak szerint az EMMI addig 733 millió 39 ezer 960 forint előleget és 566 millió 452 ezer 903 forint számla alapú kifizetést teljesített az ESZOSZ-nak az EU-s projekt keretében. Később, szeptember 22-én olvashattuk, hogy az EMMI felbontotta a támogatási szerződést a szövetkezettel. Ezt követően a szövetkezet október 12-én megindította a végelszámolást, ami ismereteink szerint még mindig tart.

A közel 3000 nyomorban élő,  dolgozni akaró munkavállaló több mint egy éve vívja szélmalomharcát igazáért a magyar kormánnyal, eredmény nélkül. Egy  részük  munkajogi helyzete  még mindig nem rendeződött, így lényegében munkát sem tudnak  vállalni, közmunkára sem   jogosultak, és nem kaphatnak  foglalkoztatást helyettesítő támogatást sem. Bért, az elmúlt 13  hónapban nem kaptak, így legális jövedelme a családok többségének nincs. Időközben voltak, akik közmunkához jutottak, de az elszámolás köztük és a cég között nem történt meg. Így még azok   sem jutottak az elmaradt bérükhöz, akiknek a szövetkezet tavaly júliusban felmondott. Közel 1000 munkavállaló munkaügyi bírósághoz fordult. A  bíróság eddig minden esetben a munkavállalók javára ítélt, több százezer forintos elmaradt juttatásokról van szó. Van olyan károsult, akinek közel 700 ezer forintot ítélt meg a bíróság. Mivel a szövetkezetnek nincs vagyona, így ugyan papíron van pénzük, de attól, még éhen halhatnak.

Az MSZP Hajdú-Bihar megyei szervezete nevében 2015.szeptember 1-jén sajtótájékoztatón követeltem, hogy a károsultak a lehető legrövidebb időn belül kapják meg jogos járandóságukat. Akkor Pósán László, a Fidesz ügyeletes megyei nagyot mondó embere erre úgy reagált, hogy "a nyári nap megártott Huszka Imrének". Úgy vélte: "az, hogy egy cég honnan toborozza a munkavállalóit, egyetlen párt kompetenciájába sem tartozik". Elmondta, hogy az ESZOSZ-szal kapcsolatban a kormány és az illetékes szervek vizsgálatot kezdtek, a Fidesz pedig abban érdekelt, hogy ezek minél hamarabb lezáruljanak. „Amennyiben lehet, a programot fejezzük be sikeresen, hogy ne bukjunk el uniós pénzeket…".

Pósán László tehát közel egy éve azt nyilatkozta a megyei napilapnak, hogy a Fidesz a gyors megoldásban érdekelt. Ha ilyen a Fidesz gyors megoldása, akkor kedves Pósán úr, milyen a lassú? Hiszen a ma is  éhező, nyomorban élő családok helyzete egy fikarcnyit sem javult az elmúlt, több mint egy évben. Pedig a károsultak minden lehetséges fórumot megkerestek. Többek között tavaly augusztus 11-én, majd 18-án nyílt levélben kérték Hajdú-Bihar megye fideszes országgyűlési képviselőinek a segítségét. Mivel  választ nem kaptak, október 6-án levélben kérték, hogy Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezetője fogadja őket. Választ Kósa úrtól sem kaptak. Vajon hogyan számolnak el lelkiismeretükkel a Fidesz megyei képviselői, mivel magyarázzák, hogy kisujjukat sem mozdították a nyomorban élő, segítségre szoruló emberekért? Vajon miért hallgatott Tasó László úr, akinek a választókerületében él megyénkben  a legtöbb érintett? Javaslom Tasó államtitkár úrnak, a közpénzből felújított Gencsy-kúriában nézzen a gyakran emberhez méltatlan körülmények között élő ESZOSZ károsultak és családtagjaik  szemébe, indokolja meg nekik, hogy miért nem tett semmit az érdekükben? Mondja el nekik mit is ér a Fidesznek az ember, ha szegény.

Több mint két hónapja, május végén Csepreghy államtitkár úr fogadta a károsultak képviselőit. Ígéretet tett arra, személyesen jár el érdekükben, hogy mielőbb hozzá jussanak az elmaradt járandóságukhoz, rendeződjön munkajogi helyzetük. Augusztus elsején ugyanott vagyunk, mint egy éve. Sehol. Gyakorlatilag semmi érdemleges nem történt a kormány részéről,  mindenki levegőnek nézi őket, sorsuk a Fidesz urait hidegen hagyja. Úgy bánnak velük, mintha nem is emberek lennének.  Így védi meg a Fidesz kormány a magyar embereket! Így működnek a magyar reformok!

Az MSZP minden eddigi javaslatát a parlamenti többség lazán lesöpörte az asztalról. A kormánypárti hölgyeket, urakat nem érdekli, hogy családok élnek nyomorban, gyermekek éheznek. Még egy csipetnyi emberség sincs ezekben a "közszolgákban". Valószínűleg falra hányt borsó minden mondatunk, hisz a Fidesz számára teljesen közömbös az elesettek, a gyengék helyzete, sorsa, de ismételten – sokadszor – megfogalmazzuk, hogy az MSZP követeli a kormánytól:

  1. Hozzon létre segélyalapot a szövetkezet által átvert, becsapott emberek azonnali támogatására. Ebből az alapból minden munkavállaló, legalább egy havi elmaradt bérének megfelelő összegben, gyorssegélyben részesüljön.
  2. A kormány, a munkaügyi központok, illetve a végelszámoló közreműködésével állapítsák meg, hogy a munkavállalókat egyenként milyen elmaradt bérek illetik meg. Ehhez a szükséges dokumentumok a rendelkezésre állnak. Ezt követően a bérgarancia alapból minden munkavállaló, augusztus végéig, a tanév kezdetéig kapja meg a jogos járandóságát. Ennek véleményünk szerint semmilyen törvényes akadálya sincs.

Augusztus 5-én lesz egy éve, hogy ismeretlen tettes ellen feljelentést tettem fiktív foglalkoztatás, okirat hamisítás,  hűtlen kezelés, valamint  költségvetési csalás alapos gyanúja miatt. Megfogalmaztam, az MSZP  elvárja, hogy a közel 3000 munkavállalóval szemben tisztességtelenül eljárókkal az illetékes hatóságok megtegyék a szükséges jogi lépéseket. Kértem, az igazságszolgáltatás függetlenül –  az esetleges politikai érintettséget figyelmen kívül hagyva –, esküjének megfelelően pártatlanul járjon el. A Hajdú-Bihar Rendőr-főkapitányság a törvényes határidőben értesített, hogy az ügyet áttette a NAV  Észak-Alföldi Bűnügyi Igazgatóságára. A nyomozás ismereteink szerint elindult, a szokott  komótos tempóban, amikor Fidesz közeli érintettség is lehet. Több mint kilenc hónap után, 2016. május 23-ai keltezésű levelében  a NAV regionális nyomozó hatósága arról értesített, hogy a nyomozást, illetékességből áttette a NAV Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságához. Tehát több mint elfecsérelt, aktatologatással töltött kilenc hónapba telt, míg a nyomozó hatóság – természetesen a Fidesztől teljesen függetlenül – rájött, nem illetékes az ügyben. Úgy tűnik számomra, hogy az illetékesek célja nem az igazságszolgáltatás, a tények felderítése, a felelősök megtalálása, hanem az időhúzás. Mindez csak erősíti azt a gyanút, hogy a szövetkezet  vezetői között magas körökben mozgó, talán még politikai közegben is járatos, befolyásos személyek is lehetnek. Milyen lehet az a pártatlannak mondott nyomozás, amely egy év után sem képes semmi érdemlegeset sem megállapítani? Ehelyett, tovább tolja az ügyet. Talán nem lehet véletlen, a legutóbbi közvélemény kutatási eredmények szerint a válaszadók 56 százaléka úgy véli, hogy a „a mai magyar kormány csak az ellen a korrupció ellen lép föl, amelyben saját maga nem érdekelt”.

Úgy látszik, hogy ma Magyarországon azoknak, akiknek Fidesz tagkönyvük van, akik hűséges kiszolgáló Orbán Viktor rendszerének, minden lehetséges, büntetlenül nyúlhatják le a közpénzt, tehetik tönkre emberek ezreinek az életét. Az ESZOSZ  károsultak ügyében a kormány, a Fidesz, az igazságszolgáltatás tisztességből, emberségből elégtelenre vizsgázott!

Huszka Imre
az MSZP Hajdú-Bihar megyei elnöke