2012. február 26. 10:38

Tisztújítás Békés megyében

Szombaton megtartotta tisztújító küldöttgyűlését a Magyar Szocialista Párt Békés megyei Területi Szövetsége, ahol ismét Varga Zoltánt választották meg az MSZP Békés megyei elnökévé.

A kibővített küldöttgyűlésen személyesen tartott programismertetést az MSZP két országos elnökjelöltje: Mesterházy Attila és Szanyi Tibor.

A napokban − magántermészetű okból − lemondott Fetser János helyére a küldöttgyűlés a 32 éves Garai Zoltán joghallgatót, a gádorosi helyi pártszervezet elnökét delegálja a megyei képviselőtestületbe.

A megújított Alapszabálynak megfelelően hét fős elnökséget választottak: Varga Zoltán megyei elnök munkáját alelnökként Dobrocsi Nándor, elnökségi tagként Debreczeni Gábor, Földesi Zoltán, Füvesi Sándor, Harmatiné Füzesi Ilona és Kardos László segíti a következő két esztendőben.

A megyei etikai bizottság elnökének Ivanics Katalint, a megyei pénzügyi bizottság elnökének Varga Jánost választották meg. Az országos Választmányba Bodor Tibort, Csomós Zsuzsannát és Fetser Jánost küldik, hogy képviseljék a megyei tagság véleményét.

A küldöttértekezlet politikai nyilatkozatot is elfogadott, amelyben kiállnak a munkanélküliség csökkentése, a munkahelyek megőrzése és új álláshelyek létrehozása mellett. Kinyilvánítják, hogy foglalkozni kell az elesettek, az idősek és a szociálisan rászorultak gondjaival is. Összefogást és együttműködést ajánlanak minden olyan demokratikus szervezetnek, amely közösen akar gondolkodni és dolgozni ezeknek a problémáknak a megoldásán. A gondokat ma is látjuk. Ha tisztába akarunk kerülni egymás elképzeléseivel is, akkor érdemi párbeszéd kell! − tartalmazza az egyhangúan elfogadott politikai nyilatkozat.