2012. február 27. 08:45

Tisztújítást tartott az MSZP Heves Megyei Területi Szövetség

A Magyar Szocialista Párt álláspontja szerint széleskörű demokratikus összefogásra van szükség az Orbán-kormány leváltásának érdekében.

Heves megyében az előző kormányzati ciklushoz képest rohamos visszafejlődés tapasztalható, mind a munkahelyteremtés, mind a gazdaság, a fejlesztések területén. Az elmúlt két év alatt szinte nem indult olyan fejlesztés Heves megyében, amelynek nyertes pályázata ne az előző kormány alatt lett volna elbírálva, arra a forrás félretéve. A lakosság igen nagy hányada reménytelenül halad az elszegényedés felé a megye déli és északi területein.

Az MSZP tisztújítása során olyan célokat fogalmazott meg a következő két évre, melyek a Heves megyében és az Kelet-Magyarországon élők életminőségét javíthatják, a felzárkóztatást segítik elő, amelyek - a kormány felelőtlen gazdaságpolitikájának és társadalmi különbségeket gerjesztő politikája miatt - most még visszafordíthatatlannak látszanak.

A küldöttértekezleten tisztújításra is sor került. Megyei elnöknek Dr. Sós Tamást választották meg, elnökhelyettesnek Hiesz Györgyöt, elnökségi tagok lettek: Pál György, Holló Imre, Érsek Zsolt, Godó Lajos és Korózs Lajos.

Az MSZP megyei Pénzügyi Bizottság vezetőjének Zázrivecz Lászlót, a megyei Etikai és Egyeztető Bizottság élére pedig Havellant Lászlót választotta meg pénteki küldöttértekezlet.