mszp.hu | Belföld
2020. június 17. 13:00

Több pénzt az embereknek!

Több pénzt az embereknek!
Több pénzt a dolgozóknak, a családoknak, a nyugdíjasoknak! Több pénzt az önkormányzatoknak!

Van rá forrás, az Európai Uniótól is és a hazai gazdaságban is, ha igazak a kormány sikerjelentései, csak igazságos elosztásra van szükség.

Nem luxus beruházásokra, nem üresen kongó stadionokra, nem az oligarcháikra kell költeni, hanem a magyar emberekre, a magyar családokra!

Dr. Tóth Bertalan: A Magyar Szocialista Párt benyújtotta módosító javaslatait a 2021-es költségvetéshez és közösen is fellépett az ellenzéki pártokkal. Magyarország újjáépítése érdekében összesen 2.838 milliárd forint értékben javasol az MSZP átcsoportosításokat méltányos és értékálló nyugdíjakra, a biztos megélhetésre, a szociális háló megerősítésére, az önkormányzatok feladatainak támogatására, az egészségügyi ellátórendszer és az oktatási rendszer fejlesztésére, valamint értékteremtő és fenntartható beruházásokra.

Újjáépítésre nemcsak a koronavírus-járvány következményeként fellépő gazdasági és társadalmi válság miatt van szükség, hanem az elmúlt tíz év elhibázott, torz társadalomfilozófiája miatt. A költségvetésnek az lenne a feladata, hogy egyenlő esélyt biztosítson mindenkinek a közpénzből finanszírozott egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez, egyenlő esélyt biztosítson a tudás megszerzéséhez, biztonságot adjon a családok, nyugdíjasok, munkavállalók számára a megélhetéshez, és kivéreztetés helyett, támogassa az önkormányzatokat feladataik ellátásában.

  • Újjá kell építeni hazánk egészségügyi rendszerét!

Ennek érdekében, mintegy 950 milliárdos átcsoportosítást követelünk, amelynek célja, hogy minden magyar állampolgár hozzáférjen a megfelelő minőségű közegészségügyi szolgáltatásokhoz. Szükséges egy új, önálló egészségügyért felelős minisztérium létrehozása, valamint az egészségbiztosítási pénztár függetlenségének visszaadása. A jövő évi költségvetés is beismeri, hogy egyre kevesebben dolgoznak a magyar egészségügyben.

Az MSZP éppen ezért javasolja, hogy a 2021-es költségvetésbe építsék be a Magyar Orvosi Kamara által javasolt béremelést. Az országot elhagyó, illetve a pályaelhagyó orvosok, nővérek visszailleszkedése érdekében, el kell indítani az „Egészségügy visszavár” programot, amely az anyagi támogatás mellett, a szakmai ismeretek közpénzből végzett felfrissítését is jelenti. Az ellátás javítása érdekében, szükséges a súlyponti kórházak megerősítése, valódi költségeket lefedő finanszírozás megteremtése, ami egyebek mellett megfelelő higiéniai körülményeket biztosít a kórházi fertőzések visszaszorítására.

  • Segítség a gyermekneveléshez!

A kormány szerint minden rendben – a 13 éve változatlan összegű családi támogatások rendszerében. A koronavírus-járvány által okozott gazdasági és társadalmi válságban azonban a szociális hálón erősíteni kell, nem pedig hagyni tovább foszlani. Szükség lenne egy garantált szociális minimum bevezetésére, amely biztosítja a nélkülözésmentes élethez szükséges jövedelemszintet a közösségi javak és szolgáltatások, jövedelem-kiegészítés, szociális juttatások révén.

A szociális rendszer újjáépítése érdekében, 588 milliárd forintos átcsoportosítást kezdeményezünk. Javasoljuk, hogy az ápolási díj összege érje el a mindenkori minimálbér szintjét, a GYOD összegét pedig a minimálbér 125 százalékára kell emelni. Javasoljuk továbbá a 2006 óta változatlan közgyógyellátás és az alanyi jogon gyermek után járó támogatások emelését. Meg kell duplázni a több mint tíz éve változatlan összegű családi pótlékot, sőt az iskolakezdéshez plusz egy havi juttatást kell biztosítani a családoknak. Legalább kétszeresére kell emelni a gyes-t és a gyet-et.

  • Méltányos nyugdíjakat!

A kormány nem foglalkozik a szegénységben élő nyugdíjasokkal sem. Szükségesnek tartjuk, hogy egy nyugdíjas se kaphasson Magyarországon 80 ezer forintnál kisebb ellátást. Továbbá követeljük a béremelkedéseket is figyelembe vevő vegyes indexálás alkalmazását. Javaslatunk szerint, jövőre kb. öt százalékos nyugdíjemelésre kerülne sor a kormány által tervezett három százalékhoz képest, a 13. havi nyugdíjat pedig azonos összegben kell kifizetni a nyugdíjasoknak.

  • Újjá kell építeni az oktatási rendszert is.

Ennek keretében, mintegy 300 milliárd forinttal kell növelnünk a köz- és felsőoktatás támogatását! Az idegen nyelvi és az informatikai képzést módszertanilag, továbbá jelentős költségvetési forrásokkal kell támogatni. Szükség van az online Nemzeti alaptanterv megalkotására, a digitális tananyag fejlesztésére, amely nem helyettesíti, hanem kiegészíti a hagyományos oktatást. Jelentősen növelni kell az állami finanszírozású egyetemi képzések arányát, támogatásuk összegét meg kell emelni. A pedagógusok bérének alapja a minimálbér legyen, így bérük átlagosan 35 százalékkal nőne 2021-ben. A hallgatói ösztöndíjakat 33 szézalékkal kell megemelni! A felsőoktatás szereplőivel egyeztetett új és igazságos tanulmányi és szociális ösztöndíjrendszert kell bevezetni.

  • Újjá kell építeni az önkormányzatok függetlenségét, ezért követeljük, hogy 250 milliárddal több forrást biztosítson a költségvetés a települések támogatására!

A 2021-es költségvetés minden korábbi, önkormányzatok elleni támadásnál tovább megy, és mintegy 160 milliárdot vonnak el „szolidaritás” címén, valamint a sok település számára egyetlen érdemi bevételt jelentő gépjárműadó önkormányzatokra eső részéből. Összességében 200 milliárd forinttal jutna kevesebb az óvodákra, bölcsődékre, terek, parkok, utak felújítására és szociális támogatásokra. Ezt a szándékot az Országgyűlésnek el kell utasítania, sőt, a gépjárműadó teljes összegét az önkormányzatok számára kell biztosítani.

  • Bérlakásépítési program

Az újjáépítés érdekében, az önkormányzatok bevonásával, 250 milliárd forintos bérlakás-építési program megvalósítását javasoljuk. A bérlakások igazságos, megfizethető piacának kialakítása az új családalapító generációk kiemelt érdeke. Kezdeményezzük, hogy a program első hullámában kerüljön sor 40.000 új, 60 m2-es lakás megépítésére. A program költségvetése 1000 milliárd forint, amit részben a költségvetés, részben a jövőbeli bérleti díjakra épülő, állam által garantált hitel finanszírozza.

  • Épületenergetikai felújítási program

Újjá kell építeni a magyar családok otthonait is, ezért mintegy 500 milliárd forintos keretösszegű épületenergetikai felújítási programot kell elindítani 2021-ben! A jelenlegi technológiai viszonyok mellett, Magyarország lakásállományának energiaigénye 40 százalékkal csökkenthető. Ezért az önkormányzatok bevonásával, jelentős, lakossági ingatlanokat célzó energetikai korszerűsítési programra teszünk javaslatot. A pénzt vissza nem térítendő támogatás és kedvezményes, illetve kamatmentes hitel formájában biztosítaná az állam. A támogatást családi házak, panelházak, téglaépületek és egyéb lakóépületek szigetelésére, nyílászáró-cseréjére, fűtés- és energiatermelő rendszereinek modernizációjára lehetne felhasználni.

Közös jövőnkért, Magyarországért!

Kapcsolódó párttagok