Tóbiás József: „Orbán rendszerének leváltása a mi feladatunk és felelősségünk”

Tóbiás József: „Orbán rendszerének leváltása a mi feladatunk és felelősségünk”
Az elmúlt öt év magyarországi gyakorlata megmutatta, hogyan lehet egy jogállamot parlamentáris eszközökkel lebontani – mondta többek között Tóbiás József szerdán, a Friedrich-Ebert-Stiftung és a Táncsics Mihály Alapítvány közösen rendezett konferenciáján. Az MSZP elnöke és frakcióvezetője szerint bármennyire is úgy tűnik, hogy Orbán rendszerének ellensúlya csak az Európai Unió lehet, „Orbán Viktor és rendszerének a leváltása a mi feladatunk és felelősségünk”.

Közjogi Reformok Magyarországon 2010 után: a demokrácia fejlesztése vagy lebontása? Ez volt a címe a két alapítvány által rendezetett konferenciának, melyen előadóként részt vett Herta Dӓubler Gmelin, volt német igazságügyi miniszterasszony is. Jan Niklas Engels, a Friedrich-Ebert-Stiftung budapesti irodavezetője megnyitójában kiemelte, hogy 26 évvel ezelőtt azért nyitottak irodát Magyarországon, hogy segítsék a magyarországi átalakulási folyamatokat és lehetőséget teremtsenek a különböző nézetek kicserélésére. Az elmúlt időszak azonban sajnos igazolta Kim Lane Scheppele, a Princeton Egyetem professzorának elméletét, mely szerint létejöhetnek olyan államok, amelyeknek mindenük megvan, de működésük alapján mégis szörnyek. „Scheppele ezt Frankenstate államnak nevezte, aminek a létét mi elutasítjuk” – jelentette ki az irodavezető.

Ezt követően Tóbiás József foglalta össze a 2010 utáni magyarországi folyamatokat. Az MSZP elnöke és frakcióvezetője élesen kritizálta a 2011-ben elfogadott új alaptörvényt, amely nem konszenzusos, hanem vezérdemokráciát teremtett. „A 2009-es kötcsei beszéd óta tudjuk, hogy Orbán Viktor szeme előtt a többpártrendszer keretei között működtetett egypártrendszer víziója lebeg. A Fidesz megszüntette az önkormányzatok önállóságát, felszámolta a bíróságok önigazgatási rendszerét, megsértette az egyetemi autonómiát és a véleménynyilvánítás szabadságát, diszkriminálta az egyházakat, új választójogi törvényt fogadott el, saját képére formálta az alkotmánybíróságot és csorbította annak jogkörét” – sorolta Tóbiás József, rámutatva: a Fidesz szinte minden intézkedése a hatalom kisajátítását szolgálta.

Az MSZP elnöke szerint az Orbán Viktor által épített illiberális demokrácia köztes állapot a demokrácia és a diktatúra között. Jelzi ezt az is, hogy a Fidesz-kormány alkotmányosságot sértő intézkedései számtalanszor összeütközésbe kerülnek az Európai Unió normáival. „Bár elterjedt vélekedés, hogy Orbán rendszerével szemben igazi korlátozó tényező csak az Európai Unió lehet, Orbán Viktor és rendszerének a leváltása a mi feladatunk és felelősségünk.”

Az MSZP elnöke kijelentette: Magyarországon mély demokráciakrízis alakult ki az elmúlt öt évben. „A baloldalnak nemcsak a demokratikus ellensúlyt kell képeznie a Fidesszel szemben, hanem a kialakult demokratikus deficitet is fel kell számolnia. A demokratikus visszarendeződés az 1990 előtti állapotokhoz már nem járható út. A megoldást egy demokratikusabb demokrácia irányába mutató radikális, de mégis békés közjogi lehetőség keretei között kell megtalálni.”

Tóbiás József rámutatott arra is, hogy a társadalom aktív része sokszor elutasító a pártokkal szemben. Ezért szerinte olyan intézményekre és politizálási gyakorlatra van szükség, amely kapcsolat- és bizalomépítő, valamint véleményformáló hatással van a baloldal által megszólítható társadalmi csoportokra.

Az MSZP közleménye

2019-07-26 16:03

Kapcsolódó párttagok