2011. november 17. 14:15

Török Zsolt nyílt levele Kovács Zoltánnak

Tisztelt államtitkár úr! Szomorúan látjuk, halljuk a sajtószabadság felett őrködő Nemzetközi Partnerség misszió magyarországi látogatásáról szóló beszámolókat. Szomorúan, mert azokból kiderül, hogy az Ön által képviselt kormányzó hatalom még mindig értetlenül áll az új magyar médiaszabályozás miatti hazai és nemzetközi felháborodás előtt.

Pedig higgye el, a hiba nem a világszerte több mint száz szabad ország több százezer újságíróját tömörítő civil szakmai szervezetek, még csak nem is a hazai demokratikus ellenzék "készülékében" van. Higgye el, az továbbra is az Ön által képviselt kormányzó többség hatalomhoz való viszonyában, ha úgy tetszik, "nem ortodox" demokráciafelfogásában rejlik.

Higgye el, ha nem így volna, nem kellene lassan egy éve magyaráznia a magyarázhatatlant. Azt például, hogy miért akarnak továbbra is fojtózsinórt adni az önmagában is túlzott befolyással rendelkező médiamindenhatóság kezébe. Hogy miért akarnak gátat vetni a véleménynyilvánítás szabadságának egy sor, a médiamunkások életét nehezítő, a szakma függetlenségét csorbító szabályozással. Hogy miért gondolják, hogy a tájékoztatás sokszínűségét éppen a közszolgálati média erőszakos és hatalmas vérveszteséggel járó központosítása segíti elő.

Higgye el, nagyon veszélyes az, ahogy Önök ehhez a maguk által gerjesztett problémához hozzáállnak. A tények szentségéhez és a vélemények szabadságához hű őrkutyák, akik számos arab és balkáni állam után először voltak kénytelenek egy európai uniós ország földjére lépni, sajnos tegnap sem gyarapodtak pozitív benyomásokkal. Konkrétan "nem tapasztaltak elmozdulást" az Orbán-kormány médiapolitikájában. Vagyis igazolódni látszanak azok az ellenzéki és civil félelmek, mi szerint az Ön által képviselt kormány a hatalomgyakorlás lényegét nem az érdemi vitákban, hanem a látszategyüttműködést demonstráló konzultációkban, és a szabad szó terjedésének akadályozásában látja.

Higgye el, nagyon rossz úton jár az Ön által képviselt kormány, ha a honi média jelenlegi szabályozásán - akár meggyőződésből, akár büszkeségből - nem változtat. Az Önök által nyitott többfrontos háború már eddig is súlyos károkat okozott Magyarország nemzetközi megítélésének. Az egyhangú elutasítás visszautasítása pedig csak az ország további elszigetelődését vonhatja maga után. Annak pedig a már ma is súlyos bizalmi deficitünk felárát fizető emberek látják kárát.

Tisztelt Kovács Zoltán!

Nagyon fontos volna, hogy megértsék: a média Önök által nem céltalanul, ám hasztalanul gerjesztett válsága hozzájárul az ország társadalmi-gazdasági válságának mélyüléséhez, s közvetve ugyan, de éppen azoknak a közös nemzeti céloknak tesz keresztbe, amelyeket Önök újabban már hétről-hétre kényszerülnek újrafogalmazni.

Tisztelt államtitkár úr!

Mint a legnagyobb ellenzéki párt szóvivője, valamint az MSZP sajtótagozatának vezetője nemzetközi partnerséget nem ajánlhatok. Nemzeti párbeszédet, őszinte szót viszont nem csak ajánlok, de a demokratikus alapértékek mellett elkötelezett magyar emberek, '48, '56 és '89 méltó örököseinek nevében a legmélyebb tisztelettel követelek is.

Higgye el, ez a legkevesebb, amivel ennek a szabadságszerető nemzetnek tartoznak.

Török Zsolt
szóvivő,
az MSZP sajtótagozatának elnöke