inforabakoz.hu | Belföld
2012. december 12. 14:16

Törvényességi vizsgálatot kezdeményeztek a csornai szocialisták

Dr Turi György polgármestertől választ, a megyei kormányhivataltól kivizsgálást várnak a tegnapi zárt üléssel kapcsolatban. Törvényességi vizsgálatot kezdeményeztek a csornai szocialisták

A Magyar Szocialista Párt Rábaközi Szervezete állásfoglalást adott ki a tegnapi csornai testületi ülésen történtekkel kapcsolatban.

Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendkívüli ülést tartott 2012 december 11-én a tankerületek kialakításával kapcsolatos megállapodás elfogadásáról és az oktatási intézmények működtetési hozzájárulásáról. A testület jelen lévő 11 tagja a polgármester javaslatára egyhangúlag, indoklás nélkül megszavazta a napirendek zárt ülésen történő megtárgyalását.

Meggyőződésünk, hogy a tankerület, mint állami szerv és a helyi önkormányzat költségvetést és önkormányzati vagyont érintő vitája semmiképpen sem sorolható „üzleti érdek” vagy „személyi döntés” kategóriájába, a jogszabályok szerint más alapja viszont a zárt ülés elrendelésének nem lehet. Az önkormányzat és az állam viszonyában milyen üzleti titok létezhet, amiről mi, az államot és az önkormányzatot adóinkból eltartók nem tudhatunk, amely döntések megszületésének körülményeit nem ismerhetjük meg? Megítélésünk szerint Csorna város közvéleményének jogában áll tudni arról, hogy a helyi önkormányzat milyen érvek és ellenérvek mentén döntött arról, hogy bármilyen mértékben részt vállal-e a város államosított iskoláinak üzemeltetésében.

Az idén súlyos veszteségek érték városunkat. A kormány és a parlament döntései következtében csak ebben az évben Csorna elvesztette saját önálló tűzoltóságát, kórházát, januártól az iskoláit is. A képviselőtestület arról már novemberben döntést hozott, hogy az iskolák működtetésében nem kíván – anyagi helyzete miatt nem tud – részt venni. Most mégis újra napirendre vették a kérdést.

Mivel a téma érdekli a közvéleményt, hiszen tudni akarják, milyen iskolába fog járni a gyermekük 2013 januártól, ezért kértük Dr Turi György polgármestert, hogy szíveskedjen részletes tájékoztatást adni a következőkről:
1. Miért kellett a korábban már eldöntött kérdéseket újra napirendre venni?
2. Mi indokolta zárt ülés elrendelését ebben a témában?
3. Mik voltak a döntési alternatívák?
4. Milyen érvek és ellenérvek sorakoznak a döntési alternatívák mögött?
5. Az érintett két kérdésben pontosan milyen határozatot hozott a testület, milyen szavazati arányban, és ez milyen következményekkel jár a tanulókra, tanárokra, szülőkre és az önkormányzatra nézve?

Mivel a zárt ülés elrendelése szerintünk súlyosan megsértette az önkormányzati törvényt és az önkormányzat SZMSZ-ét, ezért törvényességi észrevétellel a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalhoz fordultunk, kivizsgálást kértünk.