2012. január 23. 11:58

Üdvözöljük a horvát uniós referendum sikerét

Üdvözöljük és köszöntjük Horvátországot abból az alkalomból, hogy sikeres referendum eredményeként a szavazók kétharmados többséggel az Európai Unióhoz való tartozás mellett döntöttek.

Történelmi pillanat ez nemcsak Horvátország, de az összes uniós ország számára is, hiszen sorsfordító időket él meg ez a közösség: mindenkinek a támogatására, erejére és együttműködésére szükség van. Ez a döntés egyben azt is jelenti, hogy Horvátország józan és reményteljes többsége ahhoz a demokratikus közösséghez, sokszínű kultúrához és fejlett gazdaságok csoportjához kíván tartozni, amely közös értékrend alapján teremti meg a jobb, a boldogabb élet lehetőségét.

A csatlakozás egyben erősíti a nyugat-balkáni térség stabilitását. Szlovénia 2004-es csatlakozása után Horvátország lesz a második EU-tagállam az egykori Jugoszlávia hat tagköztársasága közül. Örülünk annak, hogy Horvátország olyan csapathoz tartozik, amely humanista és európai értékrenden alapuló elvek mentén a társadalmi haladásért és a gazdasági fejlődésért dolgozik és küzd. Reméljük, hogy Montenegró, Szerbia és a többi nyugat-balkáni ország is mielőbb a csatlakozás mellett kötelezi el magát.

Mesterházy Attila,
pártelnök-frakcióvezető