2011. május 06. 17:40

Üdvözöljük az Alkotmánybíróság döntését

Az Alkotmánybíróság a mai döntésével a jogbiztonság követelményét kiemelten védő döntést hozott. Ez a döntés megerősítette, hogy az ember méltóságát, az ember autonómiáját és jogmentes magánszféráját az Alkotmány alapján minden állami hatalomnak kötelessége védeni.

Ez a határozat is igazolja, hogy a Fidesz-KDNP pártszövetségnek a valóban kirívó, nem törvény alapján juttatott végkielégítések elleni dühéből fakadó jogalkotása nem azokat bünteti, akiknek a magas végkielégítése joggal sértette a társadalom igazságérzetét.

Jogállamban elfogadhatatlan, ha a szabályozás alkotmányellenessége ellenére a Fidesz-KDNP újra és újra ellenszegül az Alkotmánybíróság döntéseinek. A Fidesz a hatalommal nem élhet vissza!

Azok a kormánytisztviselők vagy köztisztviselők, akiket 2010-ben törvényben meghatározott szabályok szerint, ám alkotmányellenes módon indokolás nélkül mentettek fel, még nem érezhetik biztonságban magukat. 2011. május 20-ig, a személyi jövedelemadó bevallásának időpontjáig nem lehetnek biztosak abban, hogy mentesülnek a büntetőadó alól. Még két hétig fennáll ugyanis az a bizonytalan helyzet, hogy a Fidesz-KDNP a jogállamisággal, a jogbiztonsággal ellentétes gyakorlatát folytatva sürgősséggel újabb törvényt fogad el, amelyben újra a vétlen munkavállalókat fogja büntetőadóval sújtani.

A Fidesz elvakult politikája olyan embereket sújt, akik erre nem szolgáltak rá: pedagógusokat, iskolaigazgatókat, bányászokat, vegyipari dolgozókat és számtalan olyan szakma képviselőit, akik egész pályafutásukat a köz szolgálatára tették fel.

Éppen azokat, akik tisztességesen, törvény rendelkezése szerint jártak el, akiknek az éppen most fennálló hatalom indokolás nélkül szüntette meg jogviszonyát, akik a mai gazdasági helyzetben képtelenek munkát találni. Az ő megbüntetésük nem igazságos, ők az arrogáns hatalom áldozatai.

Az emberi méltósághoz való jog az embert, mint alanyt illeti meg. Az ember a jogalkotó hatalom kezében sem válhat eszközzé vagy tárggyá. Az emberi méltóság és a jogbiztonság védelme a hatályos Alkotmány szerint az állam elsőrendű kötelessége.

Ezért felszólítjuk a Fidesz-KDNP-kormányt, hogy hagyjon fel a felelőtlen törvényalkotói magatartásával és olyan konszenzuson alapuló, hosszas, minden érintett felet megkérdező tárgyalások után alkosson törvényeket, melyek biztosítékai annak, hogy ilyen igazságtalan törvények nem jöhetnek létre.

Amennyiben ezt a törvényt ismét benyújtják, akkor mi újra megtámadjuk, és ha százszor nyújtják be, akkor százszor támadjuk meg, mert az MSZP nem tehet mást, mivel ez minden demokratikus párt felelőssége és erkölcsi kötelessége.