2011. április 19. 15:45

Újabb eredmény a fogyasztóvédelmében

A mai napon a Fogyasztóvédelmi bizottság áttekintette az e-kereskedelemmel összefüggő fogyasztóvédelmi tapasztalatokat. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2004-től folyamatosan, próbavásárlásokkal vizsgálja az érintett területet, ezen belül az előzetes tájékoztatási kötelezettséget, a szerződés tartalmára és teljesítésére vonatkozó követelmények teljesülését.

Sajnálatos tény, hogy a weboldalak üzemeltetői még ma is úgy gondolják, hogy bármit megtehetnek a fogyasztókkal szemben. Éppen ezért a hatóság széleskörű tájékoztatással próbálja felhívni az előírásokra a figyelmet, azonban ez még mindig kevésnek bizonyul. A hatósági vizsgálatokból kiderült, hogy a legtöbb probléma az elállási joggal van, mely normál esetben indokolás és feltétel nélküli joga lenne a fogyasztónak. Ennek ismeretében fontos lépés volt a mai bizottsági ülés, hiszen elkezdődött a kormányzati oldal, az érdekvédelmi csoport, illetve a civil szerveztek közötti párbeszéd egy hatékony megoldási javaslat kidolgozásának érdekében.

Megérett az idő a változtatásokra, az új körülményekhez igazodó jogszabályok frissítésére. A módosításokat elsődlegesen a webkereskedőkre rótt tájékoztatási kötelezettség terjedelme és a fogyasztókat megillető, 8 munkanapon belül indokolás nélkül gyakorolható elállási jog feltételei tekintetében tartanánk fogyasztóvédelmi szempontból indokoltnak. A vonatkozó kormányrendelet rögzítse, hogy a vállalkozásnak a fogyasztó által kifizetett összeget kell visszafizetnie. A rendelet mondja ki továbbá azt is, hogy a vállalkozás által a fogyasztó részére küldendő írásbeli megerősítést tartalmilag egységesen, az ügylet megkötésével együttjáró dokumentumok mellett egy külön dokumentumon, vagy tartós adathordozón legyen a vállalkozásnak megküldve. Szükséges emellett a vállalkozások által kötelezően alkalmazandó, az elállási jog tartalmáról és a jog gyakorlásának feltételeiről szóló mintadokumentumot meghatározni a fogyasztók pontos és egyértelmű tájékoztatása érdekében.

Mint a Fogyasztóvédelmi bizottság elnöke javasoltam egy olyan önszabályozó, egységes magatartási kódex bevezetésének lehetőségét, mely nem a szűken vett jogszabályi követelményeket tartalmazza, hanem túlmutat azon és rendezi azokat a vitás kérdéseket, melyekre a vonatkozó jogszabály jelen állapotában nem ad választ.

A bizottság második napirendi pontjában a bizottság elfogadta két albizottság megalakulását: Dr. Szabó Zsolt vezetésű Élelmiszerbiztonsági kérdésekkel foglalkozó-, valamint Tóth Csaba ellenzéki képviselő vezetésű, a fogyasztói panaszok kezelésének intézményrendszerét áttekintő albizottságot. Az albizottságokban valamennyi parlamenti frakció képviselteti magát.

Simon Gábor,
a Fogyasztóvédelmi bizottság elnöke