mszp.hu | Külföld | jogállamiság Európai Unió
2014. március 12. 15:22

Újabb parlamenti igen a jogállamiság uniós ellenőrzésére

A Tavares jelentés javaslatainak továbbfejlesztéseként, az Európai Parlamentben ma ismét nagy többséget kaptak azok az indítványok, amelyek az alapvető uniós értékek tiszteletben tartásának rendszeres ellenőrzésére, a demokrácia és a jogállam elveinek rendszerszerű megsértése esetén pedig határozott közösségi beavatkozásra szólítják fel az Európai Bizottságot. A jelentést Göncz Kinga szocialista EP-képviselő előterjesztésében hagyta jóvá az EP strasbourgi plenáris ülése. "Üdvözlöm, hogy a Parlament sokadszori felszólításának is eleget téve, az Európai Bizottság végre elismerte: feladata és felelőssége a demokratikus értékek betartatása a tagállamokban" - mondta a szavazás után a szocialista EP-képviselő, utalva az uniós végrehajtó testületnek a jogállam megerősítését célzó kezdeményezésére. A kedden közzétett bizottsági közlemény egyaránt hivatkozik a Tavares jelentésre, és Göncz Kinga ma jóváhagyott, az igazságügyi rendszerek értékelésére vonatkozó jelentésére.

A plenáris ülésen elfogadott jelentés leszögezi: az Európai Bizottság rendszeres vizsgálatának ki kell terjednie az igazságszolgáltatás valamennyi területére, így az értékelésből ma még kimaradó büntető igazságszolgáltatásra is. Felszólítja a testületet, hogy értékelje az igazságszolgáltatás függetlenségét, integritását, működésének hatékonyságát is a tagállamokban.

A jelentés emellett felszólítja az Európai Bizottságot, hogy tegyen javaslatot egy korai előrejelző rendszerre, amely időben felhívja a figyelmet az uniós értékeket, a jogállamiságot sértő tagállami gyakorlatra. Ugyancsak szükségesnek ítéli egy hatékonyabb jogsértési eljárásokkal és szankciók lehetőségével járó mechanizmus létrehozását olyan válsághelyzetekre, amikor az adott tagállamban már nem működik a fékek és ellensúlyok rendszere.

"Megelégedéssel tölt el, hogy az Európai Bizottság, a parlament sokadszori kérésének is eleget téve, végre részletezte, hogyan képzeli egy jogállamiságot ellenőrző közösségi mechanizmus működését. Kiderült, amit mindig is mondtunk, hogy az Uniónak igenis van hatásköre, vannak eszközei arra, hogy felelősségre vonja azokat a kormányokat, amelyek megsértik az alapjogokat. Jelentős előrelépésnek tartom, hogy a problémák korai előrejelzése terén a Bizottság élni kíván a jogosítványaival. Ugyanakkor hiányolom, hogy nem javasol rendszeres ellenőrzést, és homályban hagyja egy jövőbeni szerződésmódosítás irányát".

"Az igazságügynek a büntető igazságszolgáltatással és a jogállamisággal összefüggésben történő értékeléséről" címet viselő parlamenti jelentés azt is hangsúlyozza, hogy az uniós értékeléseknek és fellépéseknek támaszkodniuk kell az EU Alapjogi Ügynöksége, és más európai intézmények, így az Európa Tanács, és különösen a Velencei Bizottság véleményére, tevékenységére.

A jelentés javasolja továbbá, hogy legyen szorosabb együttműködés az Európai Parlament és ezen intézmények között, akár állandó megfigyelői státusz biztosításával, akár együttes ülések rendszeressé tételével.