Ujhelyi: köszönet Andor Lászlónak!

Az Európai Parlament képviselői – közöttük a szociáldemokrata frakció magyar delegációjának tagjai – nagy többséggel támogatták a Jean-Claude Juncker vezette új Európai Bizottság megalakulását. Ezzel, egyszersmind véget ért a Barroso-bizottság, benne a magyar kormány által a testületbe delegált Andor László megbízatása is.

Andor Lászlót köszönet illeti az elmúlt öt éves munkájáért!

Magyarország büszke lehet a szociáldemokrata Andor Lászlóra és teljesítményére!

A magyar biztos az elmúlt időszakban azért dolgozott, hogy az Európai Unió tabuk nélkül keressen megoldásokat az európai országok szociális problémáira, és főként a válság által súlyosbított munkanélküliségre. Ráadásul olyan időszakban kellett fontos javaslatokat tennie az európai integráció szociális oldalának megerősítésére, amikor a válság negatív hatásai kifejezetten ráirányították a figyelmet az általa vezetett tárcára az Európai Bizottságon belül és a közvélemény előtt is.

Andor Lászlónak sikerült biztosítania, hogy az Európai Szociális Alap jelentős forrásokkal gazdálkodhasson, hogy évente több mint tízmilliárd euró álljon rendelkezésre 2014 és 2020 között a foglalkoztatás és a szociális helyzet javítására. Andor László kiemelt eredményének számít az Ifjúsági Garancia koncepciójának kidolgozása és elfogadtatása, amely mögé politikai irányultságtól függetlenül, rekordidő alatt felsorakoztak az uniós intézmények és a nemzeti kormányok is. Erre a célra akkor is sikerült forrást szereznie, és egy új pénzügyi alapot felállítania, amikor az uniós költségvetés egyéb tételeit keményen lecsökkentették. Szomorú ugyanakkor, hogy az Andor László nevéhez fűződő Ifjúsági Garanciaprogram biztosította lehetőséggel az egyre mélyülő munkanélküliséggel küzdő Magyarország eddig érdemben még nem kívánt élni.

Bízunk benne, hogy az új Európai Bizottság folytatni fogja az Andor László által megkezdett munkát és továbbra is kiemelt feladatának tekinti majd a munkanélküliség elleni harcot. Az S&D-frakció magyar tagjai erre fogják szorítani a Juncker-bizottság képviselőit.


Andor László teljesítményéből a szociáldemokrata oldal csak építkezni és meríteni tud. Köszönjük neki!

dr. Ujhelyi István
európai parlamenti képviselő
az MSZP alelnöke